Riik asub võitlusse alkoholi liigtarvitamisega

FOTO: TAI

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab täna 25- kuni 45-aastastele suunatud alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaaniat.


Kampaania raames avas TAI veebilehe

alkoinfo.ee

, kus saab lugeda fakte alkoholi kohta, rehkendada välja enda või teiste alkoholitarbimist või pidada alkoholipäevikut. Tänasest õhtust käivitub ka telereklaam «Palju sina jood?».

Lisaks toimub teavitus välimeedias, lisanduvad materjalid Neste bensiinijaamades, taaraautomaatide juures, infot jagatakse töökohtadel ning polikliinikutes ja perearstide juures.

Kampaania on suunatud inimestele, kes võivad enesele teadvustamata ületada piire, kust alkoholitarvitamine muutub tervisele kahjulikuks ja ohtlikuks ning kutsub inimesi üles pöörama tähelepanu oma alkoholitarbimise harjumustele.

Eelmise aasta andmete järgi tarbiti Eestis keskmiselt 11,9 liitrit puhast alkoholi ühe elaniku kohta. Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse märkis kampaania tutvustusel, et meil ei oleks sellest 11,9 liitrist puhtast alkoholist elaniku kohta midagi, kui sel ei oleks tagajärgi tervisele ja majandusele. Ometi on need tagajärjed märgatavad.

«Viimase 10 aastaga on Eestis kahekordistunud suremus alkoholist põhjustatud maksahaigustesse ning see on otseselt pideva ja riskipiire ületava alkoholitarbimise tulemus,» rääkis Jesse.

Osa nendest inimestest ei pruugi tema sõnul alguses aru saada, et nad seavad alkoholi tarbimisel ennast ohtu, sest nad tulevad toime oma töö- ja pereeluga, kuid seda vaid seni, kuni tervis hakkab märku andma ja edasi tulevad probleemid.

2006. aasta andmete alusel tehtud arvutuste kohaselt oli alkoholi liigtarvitamisest põhjustatud majanduslik koormus 2,2 miljardit Eesti krooni. Otsene alkoholist põhjustatud haiguste ravikulu oli 362 miljonit krooni, kaudne kulu suremusest 360 miljonit ning kaudne kulu haigestumisest 960 miljonit krooni.

2009. aasta 9 kuuga tasus haigekassa 7302 inimese otseselt alkoholist põhjustatud haigestumise ravi eest 26,4 miljonit krooni. Samas suurusjärgus summa maksab haigekassa pearahana perearstidele alla 2-aastaste laste abi eest.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi «Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009» raames ning see on osa Tervise Arengu Instituudi mitmeaastasest tegevuskavast alkoholikahjude vähendamiseks.