Kuidas mõjub ülekaal seksuaalelule?

Prantsuse uueingu põhjal esineb ülekaalulistel naistel rohkem soovimatuid rasedusi ja ka beebipille kasutavad nad vähem.

FOTO: SCANPIX

Ülekaal mõjub seksuaalelule negatiivselt, sest ülekaalulised harrastavad sagedamini riskiseksi. Ka probleeme seksuaalelus, sealhulgas soovimatuid rasedusi, esineb ülekaalulistel naistel sagedamini, kirjutab terviseportaal WebMD.com.

Prantsusmaal läbiviidud uuringus analüüsiti 12 364 täiskasvanud 18-69-aastase mehe ja naise tervisenäitajaid ja seksuaalkäitumist. Uuringutulemustest selgus, et ülekaalulised inimesed olid oma normaalkaaluliste sookaaslastega võrreldes vähem seksuaalselt aktiivsed, kuid nende seksuaalkäitumine oli tunduvalt riskialtim.

Professor Nathalie Bajos, Prantsuse uurimiskeskuse Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale in Paris teadusdirektor leidis uuringu terve rea seosed ülekaalulisuse ja seksuaalkäitumise vahel.

Kuidas mõjutab ülekaalulisus naiste seksuaalelu:

*Ülekaalulistel naistel esines rohkem kui neli korda soovimatuid rasedusi normaalkaaluliste naistega võrreldes, ehkki ülekaalulistel vallalistel naistel oli uuringule eelnenud aastal keskmiselt kolmandiku võrra vähem sekspartnereid.

*Ülekaalulised naised kasutasid 70 protsenti vähem beebipille. Pillide asemel kasutasid nad muid viise rasedusest hoidumisest, näiteks katkestatud suguühet. Ülekaalulised naised tundsid ka vähem huvi erinevate soovimatu raseduse vältimise meetodite vastu.

*Suguhaigustesse haigestumist ülekaal ei mõjutanud: nii normaal- kui ülekaalulistel naistel esines uuringule eelnenud viie aasta jooksul enam-vähem sama palju sugulisel teel levivaid  infektsioone.

*Ülekaalulised naised leidsid suurema tõenäosusega sekspartneri internetist ja suurema tõenäosusega oli ka parnter ülekaaluline.

*Kehamassi indeks ei mõjutanud kõikvõimalike häirete esinemise sagedust naiste seksuaaleslus.

Kuidas mõjutab ülekaal meeste seksuaalelu:

*Ülekaalulistel meestel oli normaalkaalus meestega võrreldes suurema tõenäosusega aasta jooksul vaid üks sekspartner.

*Ülekaalulistel meestel oli enam kui kaks korda suurem tõenäosus erektsioonihäirete tekkeks kui normaalkaalulistel meestel.

*Alla 30-aastastel ülekaalulised mehed olid suurema tõenäosusega uuringule eelnenud viie aasta jooksul põdenud mõnda suguhaigust

*30 - 49 –aastased ülekaalulised mehed kasutasid harvemini kondoomi kui normaalkaalulised mehed.

Uuringust ilmnes, et naised «põdesid» rohkem oma liigsete kilode pärast: neil esines sagedamini stressi ja kaasinimeste suhtumine läks neile rohkem korda kui ülekaalulistele meestele. Madal enesehinnang ja negatiivne kehakuvand aga mõjutavad naise seksuaalkäitumist, nentisid uurijad.

Niisamuti leidsid nad, et kuigi ülekaalu ja erektsioonihäirete esinemise vahelisi seoseid on palju analüüsitud, polnud senini uuritud ülekaalulisuse seost sagedasemate soovimatute rasedustega.

Populaarne

Tagasi üles