Mari-Liis Sepper: autistlikel inimestel on ühiskonnale palju pakkuda

FOTO: Scanpix

Täna, teisel aprillil tähistatakse rahvusvahelist autismipäeva. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on autistlikel inimestel ühiskonnale palju pakkuda – neile on vaja vaid kohast tuge, et nad saaksid oma võimeid realiseerida.

«Peame tegema kõik, et ka autismispektriga inimesel oleks rohkem võimalusi ühiskonna- ja tööelust osa võtta,» sõnas Sepper.

Autistlike inimeste õiguste aktivist Jim Sinclair on Sepperi sõnul öelnud, et olla autistlik inimene tähendab olla teistsugune.

«See, mis on iseenesestmõistetav teiste inimeste jaoks, ei ole seda autistlike inimeste jaoks ja vastupidi. Peame ka arvestama, et autismispektri häiretega inimesed on, nagu me kõik, väga erinevad. Autistlikud inimesed soovivad teiste inimestega sarnaselt üle kõige, et neil ei keelataks olemast nemad ise. Saame neid lapsi ja täiskasvanuid inimesi aidata ja toetada, kui oleme mõistvad ja sallivad,» ütles Mari-Liis Sepper.

Autism on arenguhäire, mis avaldub iseärasustena suhtlemises, käitumises ja kõnes. Autismispektri häirete käitumuslikud sümptomid varieeruvad olulisel määral mitte ainult erinevatel inimestel, vaid samuti ka ühel ja samal inimesel elu erinevatel arenguetappidel.

Autismispektri häiretega inimeste kognitiivsete võimete varieeruvus on samuti väga laial skaalal: keskmisest ja väga kõrgest intellektist kuni sügava vaimse mahajäämuseni. Autistlike inimeste jaoks on sageli keeruline teiste emotsioone ja tundeid ära tunda või mõista ning enda omi väljendada. Autistlikud inimesed võivad olla ka üli- või vaegtundlikud helide, puudutuste, maitsete, lõhnade, valguse või värvide suhtes.

Loe ka neid

Tagasi üles