Suurhaigla tekkides kaob eluterve konkurents

Hiljuti pakkusid kuus haiglajuhti välja idee rajada aastaks 2025 ülikoolihaigla kahe linnakuga: Tartus ja Tallinnas.

Tellijale

Rahapuuduses vaevlevale tervishoiule on muutused vajalikud, sestap tasub põhjalikult kaaluda kõiki ideid, mis võiksid lühendada ravijärjekordi ning parandada arstiabi kvaliteeti.

Ühinemise pooltargumendina toovad idee esitajad esile tarbetu konkurentsi kaotamise. See paneb järele mõtlema: kas ei püüta kahe suurhaigla kokkuleppega sulgeda Eesti meditsiiniturgu ja niimoodi juhtide kesistest läbirääkimis- ja kompromisside tegemise oskustest üle saada? Praegu saab ühe suurhaigla tööd mingilgi moel hinnata, võrreldes seda teisega, pärast ühinemist tekiks monopol koos kaasnevate ohtudega, mis kipuvad aja jooksul võimenduma. Millegipärast tulevad esimesena meelde Tallinna võimupartei, haigla- ja sadamajuhtidega seotud korruptsioonilood.

Tagasi üles