Hooldaja: vajaduspõhine teenuste hüvitamine laseks eakal kodus edasi elada

Vajadusest lähtuv hooldusteenuste kompenseerimine omavalitsuste poolt laseks eakatel elada tuttavas keskkonnas edasi täisväärtuslikumat elu.

FOTO: Scott Griessel / PantherMedia / Scott Griessel

«Hooldekodukohtade eest tasumine on omavalitsusele väga kallis. Soodsam ja ka abivajajale mugavam oleks kodu- ja isikuhooldusteenuste hüvitamine kokkulepitud mahus, et eakatel ja teistel abivajajatel oleks vastavalt vajadusele võimalus abi saada ja seda omas kodust välja kolimata,» leiab isiku- ja koduhooldusteenuste platvormi CareMate asutaja Marion Teder.

Täna tasuvad mitmed omavalitsused vanemaealiste hooldekodu koha eest, kui inimesel puuduvad lähedased või tema sissetulek on väga väike. Tederi sõnul ei vaja kõik abivajajad hooldekodu ööpäevaringset järelevalvet, paljud vanemaealised või puudega inimesed vajaksid lisaabi vaid mõned tunnid päevas, näiteks arstil või poes käimisel, söögi tegemisel või kodustest töödes.

Eestis kasvab vananevale ühiskonnale iseloomulikult aasta-aastalt inimeste hulk, kes vajavad igapäevasteks toimetulekuks abi. Samaaegselt kasvab ka hooldekodude elanike arv – 2010. aastal oli hooldekodudes 5485 inimest, 2017. aastal juba 7866. 

Teder usub, et koduhooldusteenusest oleks abi ka laialt leviva depressiooni vastu. Rahvusvahelise SHARE uuringu kohaselt kannatab depressioonisümptomite all veidi alla 40 protsendi eestlastest vanuses 55-64 ja 65-75, üle 75-aastastest on depressiooni tundemärgid juba pooltel. «Vanemaealisi kimbutab üksildustunne. Sageli ei ole eakatel kedagi, kellega olulisi küsimusi arutada ja kes igapäevaste murede lahendamisel aitaks. Koduhooldusteenuste kaasamine võiks siin vägagi abiks olla – hooleandja aitaks olmemuredega, ja tervise eest hoolitsemisel,» sõnas Teder. «Depressiooniga võib kaasneda hulgaliselt probleeme – apaatia ja huvi puudus maailma vastu, eakad ei söö enam korralikult, ei liiguta end vajalikul määral. See kõik aitab kaasa immuunsussüsteemi nõrgenemisele, mis viib omakorda haigusteni ja riigi jaoks kõrgemate tervisekuludeni,» selgitas Teder.

«Kui aitame inimestel paindlikult oma tervise eest hoolitseda, toetades vajadusel ka koduhooldusteenuste kaasamist, oleks pikas perspektiivis tulemuseks tervishoiukulude mitmekordne vähenemine,» tähendas CareMate’i asutaja. 

Tagasi üles