Apotheka hakkab esimesena Eestis pakkuma patsientidele ravimikaarti

Ravimikaart on ülevaade patsiendi ravimiskeemist ning varasemalt väljaostetud retseptidest, sealhulgas ka teistest apteekidest ja -kettidest ostetud ravimitest.

FOTO: Shutterstock

Inimeste paremaks nõustamiseks võtab Apotheka esimesena Eestis kasutusele tarkvara, mille abil on võimalik koostada patsiendile ravimikaarti.

Ravimikaart on ülevaade patsiendi ravimiskeemist ning varasemalt väljaostetud retseptidest, sealhulgas ka teistest apteekidest ja -kettidest ostetud ravimitest. See annab apteekritele võimaluse patsiente tunduvalt täpsemalt nõustada ning arvestada raviplaani eripäradega.

«Arvestades Eesti vananevat elanikkonda, ravimikasutuse suurenemist, aga ka muu maailma praktikat, on selge, et apteekri roll esmatasandi tervishoius suureneb. On oluline, et meil oleks patsienti nõustades ülevaade varasematest retseptidest, nende toimeainetest ning teistest paralleelselt kasutatavatest ravimitest. Selle info põhjal saame pakkuda kliendile võimalikult täpseid soovitusi,» kommenteeris apteeker Silja Nellis.

Uue lahenduse abil saavad apteekrid vaadata nii aktiivseid kui tühistatud retsepte, mis on väljastatud viimase aasta jooksul. Loetelus kuvatakse kõik need retseptiravimid, mida on varasemalt patsiendile müüdud, mis on tühistatud või mida patsient saab hetkel osta. Varem apteekritel seda võimalust ei olnud.

Perearst Diana Ingerainen toob ravimikaardi tarkvaraga seoses välja Haigekassa ja Maailmapanga 2015. aastal sõlmitud koostöölepingu, mille eesmärgiks oli arendada tervishoiusüsteemi, et tõhusamalt ennetada haiguste ja krooniliste haiguste tekkimist ja tõsta tervishoiuteenuste kättesaadavust. Tänaseks on selle koostöö raames loodud Eesti perearstidele suunatud pilootprojekt, mille eesmärgiks on luua töövahend, mille abil arstid saavad paremini juhtida ja identifitseerida krooniliste haigete raviprotsessi.

Projekti tõi Ingerainen välja eelkõige seetõttu, kuna ravimikaardi süsteem aitab koostada veelgi kvaliteetsemat raviplaani. «Tarkvara võimaldab apteekritel Eestis efektiivsemalt tuvastada varem põetud haigusi ning analüüsida määratud ravimite kogust, mõju ja kõrvalmõjusid.» ütleb Ingerainen.

Ühtlasi leiab perearst, et selline süsteem aitab tõsta tervishoiutöötajate usaldusväärsust. «Patsientidele tekitab hirmu kui tervishoiutöötajad, kaasa arvatud apteekrid, räägivad erinevat juttu. Tänu ravimikaardi süsteemile on kõik osapooled raviprotsessi adekvaatselt kaasatud ning mõistavad varasemat ja ka eesolevat ravi üheselt,» sõnab Ingerainen.

Ennetamaks eelarvamust süsteemist saadava info ebaeesmärgipärase kasutamise osas, rõhutab apteeker Silja Nellis, et tegemist on siiski töövahendiga meditsiinitöötajatele, kellele on seatud väga karmid isikuandmekaitse ja konfidentsiaalsuse reeglid.

Nellis lisab, et iga kord retseptide ajalugu loomulikult ei vaadata. «Oluline on see, et apteekritel on nüüdsest see võimalus olemas ning tänu sellele saavad nad pakkuda kvaliteetsemat teenindust,» sõnab Nellis.

Tagasi üles