Eesti arstid: kanepi tarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse

Kanep võib anda tõuke esmapsühhoosiks. Skisofreeniahaigete eluiga on teatavasti ka 25 aasta võrra lühem kaaskondlaste omast.

FOTO: Jan Mika / PantherMedia / Jan Mika

Eesti arstide liidu üldkogu tehtud avalduses taunitakse kanepi legaliseerimise arutelu riiklikul tasandil. 

Liidu tehtud avalduses seisab, et kanepitarvitajad haigestuvad sagedamini psüühikahäiretesse ja järjest populaarsemaks muutuvad just noorte seas e-sigaretid. Samal ajal arutab Riigikogu tõsimeeli kanepi legaliseerimist ja piirangute vähendamist e-sigarettidele.

Avalduses rõhutatakse, et meelemürgid põhjustavad ja süvendavad vaimse tervise häireid, need mõjutavad ka füüsilist tervist ning on suureks koormuseks kogu ühiskonnale. Meelemürkidest põhjustatud haiguste raviks kulub palju arstide tööaega ja ravikindlustuse raha, seetõttu on igati asjakohane suunata alkoholi- ja tubakaaktsiis otse haigekassa eelarvesse. Psühhiaatrilise abi pikkade järjekordade lühendamiseks on vaja nii lisaraha kui töökorralduse muudatusi.

Samuti juhitakse avalduses tähelepanu, et patsientide võimalused õigel ajal vajalikku ravi saada ei tohi sõltuda nende elukohast. Nii perearsti- kui ka eriarstiabi peavad olema kättesaadavad kõikidele Eesti inimestele. Väljaspool Tallinna ja Tartut süveneb pere- ja eriarstide puudus. Eesti tervishoius on vaja läbimõeldud regionaalpoliitikat, ja arstidele ning teistele tervishoiutöötajatele on vaja luua terviklik regionaalpoliitiline motivatsioonipakett, mida rahastatakse riigieelarvest.