Lepiti kokku rahvusvahelised reeglid Covid-19 vaktsiini kliinilisteks uuringuteks

Vaktsiin ja vaktsineerimine.

FOTO: Priit Simson

WHO, Euroopa Komisjon ning riikide ravimiametid avaldasid rahvusvahelise ravimijärelevalveasutuste koalitsiooni (ICMRA) organiseeritud kohtumise kokkuvõtte, mis annab ülevaate ravimiametite ootustest Covid-19 vaktsiinide arendamise ning andmete esitamise võtmeaspektides.

Kokkuvõttes on kirjas, millised peavad olema eelkliinilised andmed, et nende põhjal saaks lubada uuringuravimi esmakordset manustamist inimesele 1. faasi kliinilistes uuringutes; vajadus kõrvaldada enne kliiniliste uuringute alustamist teoreetiline risk, et Covid-19 vastased vaktsiinid võivad haigust võimendada, vahendab Med24.

Kõik kohtumisel osalejad nõustusid, et Covid-19 vaktsiinikandidaatide 1. faasi kliiniliste uuringutega on vaja alustada nii kiiresti kui võimalik. Kohtumisel julgustati riikide ravimiameteid Covid-19 vaktsiini väljatöötamise kohta omavahel infot vahetama.