HIV ennetuse põhirõhk on kahjude vähendamisel Valitsus kinnitas 2012. aasta HIVi ja AIDSi strateegia tegevuskava!

Küünlad rahvusvahelisel aidsipäeeval

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Valitsus kinnitas täna riikliku HIVi ja aidsi strateegia 2012. aasta tegevuskava, põhiliselt pannakse rõhku kahjude vähendamisele.

«WHO raport tõi välja, et tänu kahjude vähendamise teenustele, mida kavatseme ka edaspidi pakkuda samades mahtudes, on HIV nakkuse levik süstivate narkomaanide seas pidurdunud,» selgitas rahvaterviseosakonna peaspetsialist Merilin Mäesalu ja lisas, et see on endiselt HIV ennetuse peamine sihtrühm.

«HIV tegevuskavas on ennetuse osas põhirõhk kahjude vähendamise teenustel nagu metadoon asendusravi ja süstalvahetusteenused ning endiselt on suur rõhk ka HIV testimisel ja nõustamisel,» ütles Mäesalu.

«Väga suure osa HIV tegevuskavas võtab enda alla ravi ja rehabilitatsiooniteenuste osa. Tagame kõikidele HIV positiivsetele, kes seda vajavad, antiretroviirusravi ning see on isikule tasuta. Samuti pööratakse olulist tähelepanu ka HIV positiivsete inimeste psühhosotsiaalsele nõustamisele,» sõnas Mäesalu.

«Läbi spetsialistide koolitamise ja superviseerimise püüame tõsta oma teenuste kvaliteeti,» ütles Mäesalu.

Lisaks tegevuskava kinnitamisele tutvustati valitsuskomisjoni kohtumisel ka WHO ja UNDOC ekspertide poolt kirjutatud HIV ja narkomaania ennetamise  strateegiate vahehindamise  raportit.

Välishindamine viidi läbi 19.09 – 23.09. 2011 aastal ja selle eesmärgiks oli saada sisendit järgneva perioodi HIVi  ja narkomaania ennetamise tegevuste sihipärasemaks planeerimiseks. Üldiselt leiti, et HIV strateegia tegevuskava on muutunud rohkem fokuseerituks ning enamike eelmise raporti soovitustega on arvestatud.

Raportis on välja toodud Sotsiaalministeeriumi, kui strateegiaid juhtiva asutuse roll ning seegi, et Tervise Arengu Instituut saab strateegiate implementeerimisega hästi hakkama ning omab kõrget võimekust. Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi vahel toimib hea koostöö HIV ennetamise teenuste osutamisel vanglates ja arestimajades.
 

Tagasi üles