Taani tippvõimlejatest maailmatiim on taas Eestis

Copy
Unikaalne National Danish Performance Team  tuleb Eestisse.
Unikaalne National Danish Performance Team tuleb Eestisse. Foto: DGI Verdensholdet
  • Taanlastel on retsept, kuidas inimesed võimlema panna.
  • Kõige olulisem on seejuures inimestevaheliste suhete loomine.
  • Taani võimlejate maailmatiim on maakerale järjekordselt tiiru peale teinud.

Eesti võimlejate armastatud ja oodatud Taani tippvõimlejatest maailmatiim on taas tagasi Eestis. 28 noort naist ja meest kuuluvad Taani suurima organisatsiooni DGI maailmatiimi nr 13. Nad on ratastel olnud üle aasta. Etendusi, õpikodasid ja meistriklasse antakse Kuressaares, Tallinnas ja Tartus. Kes on need spordidemokraatia- ja tervisesaadikud ning miks neid oodatakse?

Mille Marie Johnson ja Anton Roberto Novello Sams.
Mille Marie Johnson ja Anton Roberto Novello Sams. Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Äsja külastas Eestit Taani spordi- ja võimlemise ühingu DGI partnerlussuhete juht ja «National Danish Performance Teami» direktor Thomas Dahl. Uurisime, mis teeb taanlaste lähenemise nii eriliseks kogu maailmas.

Kuidas maailmas tiirutav tiim kokku pannakse?

Taani spordi- ja võimlemise ühingu DGI juures moodustatakse igal teisel aastal uus «National Danish Performance Team» ehk maailmatiim. Viimasel korral registreerus sisseastumiskatsetele 200 andekat täisealist Taani võimlejat, kellest valiti välja 28. Nad läbisid kehalised katsed ning personaalsed vestlused. Maailmatiimi liikmete keskmine vanus on 22–23 eluaastat. Selles eas noortel on tavaliselt kool lõpetatud, kuid püsivat töökohta veel pole ja nooremad pole ka jõudnud veel edasi õppima minna. Katsetele tullakse DGI kohalikest võimemisühingutest üle kogu Taanimaa. Kandidaadid peavad olema suutelised juhendama ka õpikodasid. Kui nad saavad valituks, siis muutuvad nad peale aastast maailmaturneed oma kodukandi võimlemise saadikuteks – nendest saavad aktiivsed võimlemiselu korraldajad. Niimoodi toidab DGI maailmatiimi süsteem kogu Taani võimlemist tervikuna ja hoiab võimlemise mitmekülgselt areneva valdkonnana. Kodukanti naastes ollakse inspireeritud maailma eri kultuuridest. See on ka põhjus, miks taani võimlemine on alati uus ja omanäoline.

Saada valituks maailmatiimi on omaette fenomen. Tegemist ei ole töö ega ametiga. Tegemist on unikaalse eluviisiga. Millegagi, mida saab kogeda vaid üks kord elus. Mida rohkem inimesi saab maailmatiimis osaleda, seda rohkem tekib juurde uusi võimlemise saadikuid üle kogu Taani. Sellepärast ongi võimalik saada maailmaturneest osa VAID ÜKS KORD ELUS. Tuuri lõppedes algab jälle kõik otsast peale – valitakse uued juhid, treenerid, koreograafid, füsioterapeut, 28 õnnelikku võimlejat.

Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Milliseid väärtusi kantakse?

Kõige suurem väärtus seisneb selles, kuidas maailmatiim inimestega suhestub. Tiimi võiks vaadelda eliitüksusena, kuid seda me ei tee. Vastupidi – pöörame eliitmaailma tagurpidi ja keskendume kõige olulisemale – inimestevahelistele suhetele. Vaatamata asjaolule, et tiim on ümbritsetud asjatundjatega (koreograafid, treenerid, meediajuht, füsioterapeut) ning on suuteline andma maailmatasemel etendust, paikneb väärtus kusagil mujal. Väärtus peitub inimestevahelistes sidemetes – kohtumistes rahvaülikooli õppuritega, tudengitega, kodumajutuste peredega. Need on tugevad ja meeldejäävad. Kui ma näiteks küsin endise tiimiliikme käest turnee mälestuste kohta, siis selgub, et paarikümne aasta järgselt mäletab ta… mitte suurepärast esinemisprogrammi Sydney ooperimaja ees, vaid kodumajutust Utah' osariigis või kohtumisi Uganda põgenikelaagris. Väärtus peitub sidemetes, mis luuakse inimestega, kellega turnee ajal kokku puututakse.

Maailmatuur ei põhine ainult võimlemisel, esinemistel, õpikodadel. Sel on tunduvalt laiem kultuuriline väärtus. Näiteks maailmatiimi ettevalmistuslaagris õpetatakse, kuidas luua kultuurisildu ja arendada kultuurilist mõistmist. Tiim peaks olema suuteline navigeerima mis tahes kultuuriruumis. Enne uude riiki sisenemist – näiteks Eestisse – antakse mõnele tiimiliikmele ülesandeks ette valmistada Eesti-teemaline loeng – ajaloost, kultuurist ja seotusest Taaniga. Teine oluline väärtus on sport-kõigile-filosoofia, mida tiim endaga kaasas kannab. Õpikodades peaks igaüks olema võimeline osalema. Kasutegur ühiskonnale seisneb tõsiasjas, et mida rohkem inimesi tänapäeval võimleb ja teeb kehalisi harjutusi, seda paremad tervisenäitajad on ühiskonnas tervikuna. See on ka võti vaimse ja kehalise tervise arendamiseks. Need ongi peamised väärtused ja sõnumid, mida kantakse edasi tervele maailmale.

Kuidas on noorel inimesel võimalik oma elu aastaks pausile panna?

Üheks aastaks aja mahavõtmine on maailma mastaabis unikaalne nähtus, Taanis aga tavapärane. Meile on antud seadusjärgne võimalus võtta ÜKS AASTA VABAKS tööst või õpingutest. Ühiskonnas on taoline õigus prioriteetne ning taanlased kasutavad seda hoolega. Iga taanlasel on õigus pakkida seljakott ja suunduda sõbraga laia maailma. Tegelikult on sel laiaulatuslikum tähendus – õpime maailma ja ennast paremini tundma. Aasta pärast pöördume tagasi emotsionaalselt, vaimselt ja sotsiaalselt paremate inimestena. See on justkui osa meie haridusest.

Maailmatiimi puhul toimib see samamoodi. Võimlejad maksavad osamaksu, kuid neid ka sponsoreeritakse. Tähtsaim ülesanne on, et 14 neidu ja 14 noormeest peavad tegutsema terve aasta ühtse tiimina. Tegemist on mittetulundusliku projektiga. Tulu, mis tuleb maailmatiimi etenduste piletimüügist, õpikodadest ja meistriklassidest, suunatakse tiimi ülalpidamiseks: majutuse-toitlustuse-transpordi kulude katmiseks. Tiim ei pea tasuma oma võõrustajatele. Eestis on tiimi võõrustajateks spordiselts Kalev ning kohalikud klubid Pärl (Saaremaa), Triiniks ja Akros (Tartu) ning Trefoil (Tallinn). Vastuvõtjad kannavad hoolt, et kõik kulud ja tulud oleksid tasakaalus. Maailmaturnee annab noortele elukestva, täpsemalt elumuutva elamuse. Iga tiimi liige saab endale justkui elujõudu juurde, mida hiljem oma tööelus (nt õpetamisel) kasutada. Iga taanlase CV väärtus tõuseks, kui seal oleks märge «DGI maailmatiimi liige». See on kõrgelt hinnatud väärtus Taani tööturul.

Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Kui kaua taanlased maailmatiimiga ringirännanud on?

Taani maailmatiim on ringi rännanud 28 aastat. Kuid lugu algab 1931. aastast, mil Taani kehalise kasvatuse akadeemia Ollerupi tiimi liikmed pakkisid seljakotid ja suundusid ümbermaailmareisile. Rännati läbi Venemaa, Mongoolia, Hiina, Jaapani, USA ja Inglismaa. Tuur lõppes etendustega kogu Taanimaal, sealjuures esinemisega parlamendile ja kuningakojale. Ollerupi tiim sai kaks korda kutsed esinemiseks olümpiamängudel. Esimene DGI maailmatiim, praeguse tiimi ametlik eelkäija, alustas 1994. Täna on maailmas ringirändamise põhimõtted samad, mis 1931. aastalgi. Sellega säilitatakse kultuuripärandit, mis üle 90 aastat vana. Tiimi patroneerib Taani kuningakoda. Pole teada, et ükski riik maailmas midagi analoogset oma tippvõimlejatega korraldaks. Seega selline rändav, etendusi, õpikodasid ja meistriklasse andev tiim on maailmas unikaalne.

Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Alustate etendust lippude tsermooniaga. Miks?

Tegemist on justkui lipu tähistamisega. Lipul on märgiline tähendus, mis näitab, kust me tuleme ja kes me oleme. Me väljendame niimoodi oma uhkust. Eestlasedki väljendavad sini-must-valget rahvuslipu kasutades: «Me oleme uhked oma lipu üle!» Eestisse saabudes muutub meie lipp veelgi tähendusrikkamaks. Legendide järgi olla taanlased siitkandist oma lipu saanudki. Meie lipp on ühtlasi maailma vanim kasutusel olev rahvuslipp.

Maailmatuurile võtame kaasa ka võõrustaja-maa lipu. Eestisse tulles - Eesti rahvuslipu. Miks? Lippude tseremooniaga, mis toimub etenduse alguses, teeme selle läbi kummarduse mõlemale kultuurile - võõrustaja-maale ja Taanimaale. See on omamoodi suhete tähistamise viis. Võimlemise ja «Dannebrogi» põimumise põhjuseid tuleb aga otsida Taani ajaloost.

Umbes 150 aastat tagasi olid taanlased kaotamas sõda sakslastega. See situastioon andis maapiirkondades hoogu juurde kehalisele kasvatusele. Just taani ohvitserid treenisid külades noori talunikke, et tagada neile parem kehaline vorm. Võimlemise kõrval õpetati talunikele ka marssimist, rivi- ja korraharjutusi, käsklusi, liputseremooniaid. Sõdurite ja külarahva tegevused põimusid, sh ka rahvatants. Tänapäeva võimlemise ja liputseremoonia sümbioos pärineb 150 aasta tagusest ajast.

 

Maailmatiimi liige Thea Lunde Høgh.
Maailmatiimi liige Thea Lunde Høgh. Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Maailmatiimi liige Thea Lunde Høgh

Kuidas on peatselt lõppev maailmaturnee mõjutanud isiklikku vaimset tervist ja heaolu?

Enamus aja maailmaturneest olen veetnud kõikvõimalikel treeningutel. Treening on koht, kus mu mõtted puhastatakse. Minu füüsiline ja vaimne energia on laienenud. Boonuseks on tõuge mu enesekindluse paranemisele. 

Mööda maailma tuuritamine koos tiimiga on andnud mulle võimaluse end inimesena paremini tundma õppima. Olen kogenud võõraid kultuure ja eluviise. Sealhulgas inimesi, kes on väga vaesed. Karmidest oludest hoolimata tundusid nad õnnelikud. Kogetu peegeldab mulle mu oma igapäevaelu Taanimaal. Olen mõtisklenud ja ümber väärtustanud väikseid rõõmsaid hetki, mida elu pakub.

Maailmaturnee käigus olen terve aasta jaganud oma aega 27 meeskonnakaaslasega. Tean nüüd paremini, kuidas rühmas käitun, kuidas surve all reageerin. Enesetunnetus on edasi arenenud ja eneseteadlikkus on täpsem. Minu jaoks on nüüd selgem, kes olen ja milliste väärtuste poole püüdlen.

Kuidas nii kiiresti muutuval ajal hoolitseda isikliku vaimse tervise eest? 

Ole julge! Langeta hullumeelsemaid otsuseid! Esita endale väljakutseid ja õpi end paremini tundma. Näiteks reisides - saa osa uutest kogukondadest.

Proovi uut spordiala.

Vali selline treening, mis lõbustab ja motiveerib sind.

Vanus ei sega sinu enesearengut. Ammuta inspiratsiooni teistest inimestest ja kultuuridest.

 

Maailmatiimi liige Zakarias Edward Hoskin.
Maailmatiimi liige Zakarias Edward Hoskin. Foto: Bettina Illemann Larsen, DGI Verdensholdet

Maailmatiimi liige Zakarias Edward Hoskin

Kuidas on maailmaturnee isiklikku vaimset tervist ja heaolu?

Maailmatuur on minu isiklikku vaimset tervist positiivselt mõjutanud. Terve tiim on elanud tervislikus keskkonnas, kus võimlemine on motiveerivalt olnud meie reisi põhiosa. Me oleme rõõmustanud üksteise üle ning julgustanud üksteist osavamaks ja paremaks saama. Olen tunnetanud päeva rutiinsete tegevuste keskel, et minu igapäevaellu on tulnud rohkem tähenduslikkust. Ja seda osa ma väga väärtustan.

Kuidas nii kiiresti muutuval ajal hoolitseda isikliku vaimse tervise eest?

Ole aktiivne. Tee sporti. Õpi selgeks mõni uus mõni oskus.

Minu jaoks on oluline tunda, et ma arenen ja muutun kogu aeg paremaks!

Ole koos teiste inimestega. Meeldiv on olla üks osa kogukonnast, mis sind toetab ja koondab sinu väärtusi ja huvisid.

Välju oma mugavustsoonist. Pane end proovile.

Tegele sellega, mida armastad. Kui sul on kirg, kuluta sellele palju aega.

Maailmatiimi esinemised Eestis

Kuressaares

1.juunil kl 17 Lastekaitsepäeva üritusel keskväljakul ja kl 20 Võimlemisgala spordikeskuses; 2. juunil kl 19 etendus QUA spordikeskuses.

Tallinnas

4. juunil kl 18 XXXX Tallinna Vanalinna Päevadel Vabaduse väljakul ja

5. juunil kl 17 Tallinna XXII võimlemispeol AEG UNISTADA + QUA Pirita Spordikeskuse endisel velodroomil.

Tartus

7. juunil kl 19 X Tartu võimlemispeol AJAMASIN Tartu lauluväljakul ja

8. juunil kl 19 on Maailmatiimi etendus QUA A. Le Coq spordihoones.

Õpikojad

1. ja 2. juunil kl 14 Kuressaare spordikeskuses

4. juunil kl 11 Tallinna sadamas (Ukraina-Taani); kl 13:15 ja 14.15 ja 15.30 Pirita Spordikeskuse tenniseväljakul

7. juunil kl 12 ja 8. juunil kl 9 ja 10.30 Tartus, Spordiklubis AKROS

Foto: DGI Verdensholdet
Foto: DGI Verdensholdet
Foto: DGI Verdensholdet
Kommentaarid
Copy
Tagasi üles