N, 8.12.2022

Kuidas mõjutab tervist mitmendat korda koroonaga nakatumine?

PM Tervis
Kuidas mõjutab tervist mitmendat korda koroonaga nakatumine?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Koroonaviirus.
Koroonaviirus. Foto: Shutterstock

Hästi on teada, et Covid-19 põhjustab suremust, hospitaliseerimisi ja omab pikaajalisi tervisemõjusid. Kuidas on lood teise või kolmanda nakatumise korral?

Analüüsiti USA veteranide tervisesüsteemi andmeid. Korra olid Covidiga nakatunud 443 588 inimest ja 40 947 olid koroonaviirusega nakatunud kaks või enam korda. Kontrollrühma moodustas 5,3 miljonit inimest, kes koroonaviirusega nakatunud ei olnud, vahendab Med24.

Korduvalt põdenutest 93% olid Covid-19 põdenud kaks korda, 6% kolm ning 1% neli või enam korda.

Tervise tulemusnäitajate hulka kuulusid hingamisteede-, kardiovaskulaarne, hematoloogiline kahjustus, diabeet, seedetraktikahjustus, neerukahjustus, vaimse tervise probleemid, lihas-skeletisüsteemi- ja närvisüsteemikahjustus.

Võrreldes Covid-19 mittepõdenutega oli reinfektsiooniga patsientidel 2,1 korda suurem kogusuremus ja 3,3 korda suurem risk hospitaliseerimiseks, samuti tekkis neil kaks korda suurema tõenäosusega vähemalt üks eelnevalt loetletud terviseseisunditest. Kõik riskid olid suurimad haiguse ägedas perioodis, kuid püsisid suuremana ka kuue kuu jooksul põdemisest. 

Et paremini mõista korduvate infektsioonidega kaasas käivat kumulatiivset riski, võrreldi omavahel ühe ja mitu SARS-CoV-2 nakkust läbi teinud patsiente. Lisaks võrreldi nendega mittenakatunuid. Selgus, et iga uue infektsiooniga negatiivsete tervisetulemite hulk jälle suurenes.

Võrreldes mittenakatunutega oli üks kord põdenutel 1,4 korda suurem risk, et neil tekib vähemalt üks loetletud tulemitest (108 juhtu 1000 inimaasta kohta). Kaks korda põdenute tõenäosus samadeks tulemiteks oli kaks korda suurem (253 juhtu 1000 inimaasta kohta) ja kolm korda põdenutel 2,3 korda suurem (305 juhtu 1000 inimaasta kohta).

Paarisanalüüsides, kuhu haarati kaks vs üks kord koroonaviirusega nakatunud inimesed, oli kaks korda põdenutel 1,5 korda suurem risk, et neil esineb vähemalt üks põdemise tagajärg. Paarisanalüüsides, kuhu haarati kaks vs kolm või enam korda nakatunud inimesed, oli rohkem põdenutel 1,1 korda suurem risk, et neil esineb vähemalt üks põdemise tagajärg. 

Kokkuvõttes näitavad tulemused, et iga SARS-CoV-2 reinfektsioon suurendab kogusuremust, hospitaliseerimisi ja negatiivseid tervisetulemeid. Suurim on risk reinfektsiooni ägedas faasis, kuid on jälgitav veel kuue kuu jooksul pärast korduvat nakatumist.

Töö autorid ütlevad, et näevad oma igapäevatöös kliinikusse pöörduvaid inimesi, kes tunnevad pärast vaktsineerimisi ja põdemist end võitmatuna, nagu oleks neil viiruse suhtes mingi superimmuunsus. Paraku näitab käesolev töö, et iga koroonaviirusnakkus on vähemalt vanemate ja haprama tervisega inimeste jaoks nagu iga kord uuesti Vene ruleti mängimine: iga järgmine nakatumine toob jälle kaasa suurenenud suremuse, hospitaliseerimised ja pikaajalised terviseriskid.

Märksõnad
Tagasi üles