Miks peaks solaariumi kasutamise alaealistele keelama

FOTO: Marianne Loorents / Õhtuleht

Solaariumi keelamiseks alaealistele on nahaarstidel ja onkoloogidel palju kaalukaid põhjendusi. Osa neist on kirjas terviseametile saadetud pöördumises.


Viimastel aastatel on Eestis hüppeliselt tõusnud melanoomi haigestunud
inimeste hulk. Melanoom on 15-29-aastaste seas sageduselt teine
vähkkasvaja. Teadusuuringute järgi on melanoomi põhjustavateks
etioloogilisteks faktoriteks geneetiline eelsoodumus, I ja II nahatüüp, üle 50
neevuse nahal, päikesepõletus enne 19. eluaastat ning ultraviolettkiirgus
(UVK).

Nahatüüpi ja perekondlikku eelsoodumust muuta ei saa. Samuti ei saa
keelata inimestel rannas päevitamist. Küll aga saab suurendada teadlikkust
solaariumi ja päikese ohtlikkusest ning reguleerida solaariumite kasutamist
kosmeetilisel eesmärgil.

Maailma tervishoiuorganisatsioon (WHO) lisas 2009. aastal solaariumi
esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki
haigestumisega on teaduslikult tõestatud. Samasse gruppi kuulub näiteks ka
tubakas.

WHO on soovitanud keelata alaealistel solaariumi kasutamise.
Mitmed riigid on seda soovitust juba järginud. Solaariumites on kasutusel
enamasti UVA-lambid, mille kiirgus tungib pikema lainepikkuse tõttu sügavale
nahka, põhjustades DNA muutusi, oksüdatiivset stressi ning fotovananemist.

Solaariumist saadav UVA kiirguse doos ühes ajaühikus on päikesekiirgusest
saadavast doosist kuni 15 korda suurem. Teadusuuringud näitavad, et
solaariumi külastajatel on 74 protsenti suurem tõenäosus haigestuda melanoomi kui solaariumit mittekülastavatel inimestel. Lisaks sellele suureneb risk haigestuda basalioomi 1,5 korda ja lamerakkvähki 2,5 korda.

Eriti teeb murelikuks, et silmakaitsete kasutamine ei ole
solaariumikülastajate seas eriti populaarne. Kuna solaariumites ei ole
ultraviolettkiirguse toimest ning potentsiaalsest kahjulikkusest infot, ei pruugi
paljud kliendid sellega seonduvatest riskidest teadlikud olla.

Ka ajakirjanduses on ilmunud vastutustundetuid artikleid, kus julgustatakse
solaariumis käimist ning toonitatakse selle kasu tervisele. Jääb arusaamatuks, kust on selline info võetud ning miks pole lisatud arstide kommentaari. Millist mõju avaldavad sellised kirjatükid inimeste tervisekäitumisele, võib ainult aimata.

Riiklik vähistrateegia on välja töötatud aastateks 2007-2015. Aastaks 2012 ei ole Eesti riik astunud märkimisväärseid samme, mis tõstaksid inimeste teadlikkust melanoomist ning ultraviolettkiirguse kahjulikkusest. Aastate jooksul ei ole aga melanoomi haigestumus mitte vähenenud, vaid suurenenud, ning patsientide hulka kuuluvad aina nooremad inimesed. Varajases staadiumis avastatud melanoom on ravitav ning tervistumise tõenäosus peaaegu 100 protsenti.

Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Šotimaal ning paljudes Ameerika
Ühendriikide osariikides on järgitud WHO mõistlikku soovitust keelata
alaealistel solaariumi kasutamine. Leiame, et Eesti peaks ühinema eelpool
nimetatud riikidega. Seetõttu esitame ettepaneku keelustada kosmeetilisel eesmärgil solaariumite kasutamine alaealistele, jätkates sellega riiklikus vähistrateegias sõnastatud eesmärkide täitmist.

Lisaks aitaks teadlikule hoiakute muutumisele kaasa solaariumite
kohustus jagada infot solaariumi kasutamisega kaasnevatest
potentsiaalsetest terviseriskidest. Selliste regulatsioonide vastuvõtmisega
astuksime suure sammu tervistkahjustava käitumise vähendamise ning
hoiakute muutumise suunas.

Lisaks sellele on melanoomi ennetuskampaania riigile tunduvalt väiksem väljaminek kui melanoomi keemia-, kiiritus- ja operatiivne ravi. Rääkimata kannatustest ja kaotatud eludest.

Pöördumine on edastatud Dermatoonkoloogia Kliiniku nimel.
 

Tagasi üles