E, 6.02.2023

Lugeja küsib: kas välislähetusse minev töötaja peab olema vaktsineeritud?

PM Tervis
Lugeja küsib: kas välislähetusse minev töötaja peab olema vaktsineeritud?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Shutterstock

Lugeja kirjutab: Pean mõned ettevõtte töötajad saatma välislähetusse. Kas võin tööandjana nõuda, et nad oleksid vaktsineeritud? Leian, et vaktsineerituna reisimine on praegu turvalisem ja teatud riikides ka vajalik, sest vaktsineerimata inimestele kehtivad riigisisesed piirangud või isolatsioonikohustus.

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Sandra Kuus.

Tööandja ei saa töötajat kohustada vaktsineerima, see on töötaja isiklik otsus. Kui aga ettevõtte riskianalüüsi põhjal on vaktsineerimine vajalik ning teised meetmed ei ole piisavalt tõhusad töötajate või klientide tervise kaitseks, võib olla põhjendatud vaktsineerimine.

Tööandja peab töötajaid töökeskkonna riskide hindamise tulemustest teavitama, sealhulgas terviseriskidest ja tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõudest.

Töötajatele tuleb selgitada, millised on riskianalüüsiga tuvastatud võimalikud ohukohad (nakkusoht ettevõttes eri tööde lõikes, sh välislähetuses käimine) ning millised on meetmed, mida rakendatakse nakkusohu vältimiseks.

Kui ohtu pole võimalik kõrvaldada, tuleb vähendada töötajate terviseriski võimalikult madala tasemeni. Vaktsineerimine võib olla üks töökeskkonna riskianalüüsi tulemusel koostatud tegevuskavas ettenähtud meetmetest maandamaks bioloogilise ohuteguriga seotud riske.

Koroonaviirusesse nakatumise riski võib suurendada ka välislähetuses käimine, eelkõige uute tüvede leviku tõttu.

Vaktsineerimine ei ole ainus võimalus bioloogiliste ohuteguritega nakatumise vältimiseks, seega tuleb tööandjal mõelda ka teistele meetmetele, näiteks täiendavatele isikukaitsevahenditele ja töö ümberkorraldamisele. Välislähetuse puhul võib see olla keeruline, kui vaktsineerimata inimese asemel pole võimalik saata teist, kes on vaktsineeritud.

Lähtuda tuleks sihtriigi nõuetest, nt kas vaktsineerimist saab asendada negatiivse koroonatestiga vms. Pikema lähetuse puhul võib see aga olla liiga koormav nii töötajale kui ka tööandjale.

Kui töötaja ei saa sihtriigis tööülesandeid täita muidu, kui vaid vaktsineerituna (nt üritustel osalemine on lubatud vaid vaktsineeritutele, isolatsiooninõue vms), siis saab tööandja välislähetuse puhul kehtestada ka vaktsineerimise nõude.

Märksõnad
Tagasi üles