L, 8.10.2022

EMA jagas soovitusi ravimi Paxlovid kasutamise kohta koroonaravis

BNS
EMA jagas soovitusi ravimi Paxlovid kasutamise kohta koroonaravis
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv. Foto: Shutterstock

Euroopa Ravimiameti (EMA) inimravimite komitee (CHMP) andis soovitusi Paxlovid kasutamise kohta koroonaravis.

Ravimil ei ole praegu Euroopa Liidus müügiluba, edastas Eesti Ravimiamet. EMA andis juhised juhuks, kui liikmesriikidel on vaja ravim erandkorras kasutusele võtta enne müügiloa saamist, näiteks Covid-19 nakatumise ja surmade sagenedes.

Soovituse järgi võib ravimit kasutada Covid-19 haiguse raviks patsientidel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ja kellel on suur risk raske haiguse tekkeks. Ravi tuleks alustada nii ruttu kui võimalik pärast Covid-19 diagnoosimist, viie päeva jooksul sümptomite ilmnemisest.

Tegemist on suukaudse ravimiga. Paxlovidi toimeained PF-07321332 ja ritonaviir on eraldi tablettides, mõlemad tabletid tuleb võtta korraga kaks korda päevas ja viis päeva järjest.

Soovitus põhineb kliinilise uuringu vahetulemustel, mis tehti ambulatoorsetel vaktsineerimata patsientidel, kellel esines vähemalt üks kaasuv seisund, mis suurendas Covid-19 raske haiguse tekkeriski. Tulemused näitasid, et Paxlovid vähendas haiglasse sattumise ja surma tõenäosust, kui raviga alustati viie päeva jooksul pärast sümptomite tekkimist.

Ravimit saanud patsientidest, kes alustasid ravi viie päeva joosul sümptomite ilmnemisest, sattus 28 päeva jooksul haiglasse vaid üks protsent (6 patsienti 607st), platseeborühmast sattus haiglasse 6,7 protsenti (41 patsienti 612st). Ravimit saanud rühmas ei surnud ühtegi patsienti, platseeborühmas suri kümme inimest.

Ravi ajal ja kuni 34 päeva pärast viimase annuse manustamist olid sagedaimateks kõrvaltoimeteks maitsetundlikkuse muutus, kõhulahtisus ja oksendamine.

Võimalike koostoimete tõttu ei tohi Paxlovidi koos teatud ravimitega kasutada, täpsem info selle kohta avadatakse kasutusjuhistes. Paxlovidi ei tohi kasutada maksa- või neerupuudulikkusega inimestel.

Paxlovidi ei soovitata kasutada raseduse ajal ja naistel, kes võivad rasestuda ja ei kasuta tõhusat rasestumisvastast vahendit. Ravi ajaks tuleks rinnaga toitmine katkestada.

Soovituste aluseks on loomkatsete tulemused, mis näitasid, et Paxlovidi suured annused võivad mõjutada loote kasvu.

EMA avaldab peagi ravimi täpsemad kasutamistingimused.

EMA alustas 13. detsembril ka Paxlovid’i müügiloa taotluse eelset hindamist. Eelhindamine toimub seni, kuni müügiloa taotlemiseks on olemas piisavalt andmeid, mis tõestavad ravimi kvaliteeti, ohutust ja tõhusust.

Märksõnad
Tagasi üles