Patsiendid: riigivõim ja massimeedia pole suutnud meditsiini kriisi ära hoida

Streik.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Eile Eesti Patsientide Nõukogu (EEPN) erakorralisel koosolekul Rahvusraamatukogus osalenud leidsid, et riigivõimu, kohaliku omavalitsuse ja massimeedia esindajad pole tegemata töö tõttu suutnud kriisi süvenemist ära hoida.

Arutelust võtsid osa Eesti Psoriaasiliidu,Vähiühingu, vähihaigete tugigrupi, Eesti Allergialiidu, ühenduse Tubakavaba Eesti, Eesti Ajakirjanike Liidu, Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi jt organisatsioonide esindajad.

Aruteludes jõuti seisukohale, et Eesti tervishoiusüsteem on viimase kümne aasta jooksul jõudnud järk-järgult sügavamasse kriisi, mida ei saa heita arstide, tervishoiutöötajate ega patsientide õlgadele. Riigivõimu, kohaliku omavalitsuse ja massimeedia esindajad on jätnud tegemata oma töö, et hoida ära kriisi süvenemist.

«Streik juhib võimukandjate tähelepanu sellele, et aeg on hakata tegutsema Eesti kui terviku nimel. Aeg on lõpetada erinevate ühiskonna gruppide keeramine teineteise vastu ja loota, et ka edaspidi saab valitseda ilma tõele silma vaatamata ning tegelikke läbirääkimisi alustamata, sest tekkinud olukord ei lahene jaanalinnu moodi pead liiva peites,» seisis Patsientide nõukogu pressiteates.

Koosolekul osalejad toetasid arstide ja tervishoiutöötajate nõudmisi tervishoiuteenuste rahastamise reformimiseks, tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks ja selle muutmiseks patsiendikeskseks. «Koos patsiendiga peab liikuma ja raviraha, mis motiveeriks tervishoiuasutusi ja tervishoiuteenuse osutajaid patsiendikeskselt töötama,» teatas nõukogu.

Arstide ja tervishoiutöötajate ründamise asemel tuleb nõukogu arvates hakata tööle riigi heakäekäigu heaks ja keskenduda lahenduste otsimisele. «Arstide ja tervishoiutöötajate õigustatud nõudmisi rünnates ründavad võimukandjad ka patsienti,» polnud koosolekul osalejad rahul võimukandjate tegevusega.

«Me näeme lahendusena ka sotsiaalministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe tagasiastumist või vähemalt tervisesektori eest vastutava asekantsler Ivi Normeti ja tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste lahkumist ametist seoses nende võimetusega tööd teha,» kirjutas nõukogu.

Täna ei ole enam patsientide esindajate hinnangul küsimus arstide ja tervishoiutöötajate streigis, vaid riigi suhtumises inimeste põhiturvalisuse valdkonda kuuluva terviseteenuste kättesaamises ja patsientide tervise, isegi elu ohtu seadmises ning Eesti rahva tervise väheses väärtustamises.

Tagasi üles