Laste puhul sõltub arsti visiiditasu elukohast

Laps lastehaiglas mängimas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Ehkki omavalitsustel pole otsest kohustust patsiente visiiditasude maksmisel toetada, maksavad suuremad linnad siiski oma laste eriarsti visiiditasud kinni.

«Tartu linn tasub Tartu Ülikooli Kliinikumile kuni 19. aastaste Tartu linna
laste vältimatu abi visiiditasu täies mahus,» ütles Tartu linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kee. See tähendab, et traumaga arstile pöördunud lapse visiiditasu hüvitatakse. Visiiditasu ei luba seadus küsida juhul, kui arstile pöördunu jääb edasi haiglaravile.

Samuti eraldab Tartu linn kliinikumile raha stationaarse hooldusravi teenuse toetamiseks, mistõttu kliinikumi õendushooldusosakonnas stastionaarsel hooldusravil viibivad Tartu linna elanikud  on vabastatud nii omaosaluse kui ka voodipäevatasu maskmisest.


«Omavalitsustel pole otsest kohustust tervishoidu toetada, see on riigi ülesanne. Tallinna linn on seda siiski aastaid teinud küllaltki suures ulatuses,» ütles Tallinna abilinnapea Merike Martinson. Tema sõnul katab linn laste eriarsti visiiditasu täies ulatuses ja sellel aastal on kulunud selleks 205 342 eurot.

Näiteks Pärnu linn oma elanike visiiditasusid üldkorras ei kompenseeri.  Kui on tegemist abivajava perega, siis taotluse alusel seda siiski tehakse. «Kui pere on toimetuleku piiril või alla toimetuleku piiri, siis visiiditasu ikka kompenseeritakse, ei ole vahet, kas ta on ema või laps,» ütles Pärnu linna avalike suhete nõunik Maria Murakas.

Sama reegel kehtib ka vallavanema Indrek Kesküla sõnul näiteks Väike-Maarja vallas. Üldist hüvitamist ei toimu. Samas abivajavate perede visiiditasude eest hoolitsevad ka Tartu ja Tallinn.

Valitsus tahab uueks visiiditasu piirmääraks kehtestatakse 5 eurot, voodipäevatasu uueks piirmääraks kehtestatakse 2,50 eurot. Praegu kehtivad vastavad piirmäärad on 3,20 eurot ja 1,60 eurot.

Tasude kehtestamine on tervishoiuteenuse osutaja õigus, mitte kohustus. Visiiditasu ei küsita kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule,
vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb haiglaravi, kindlustatu suunas eriarsti juurde sellesama raviasutuse teine tervishoiutöötaja või teise raviasutuse sama eriala arst.