Tuntud arst pääses kriminaalasjast

Tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja Peeter Mardna.

FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Terviseameti järelevalveosakonna juhtivinspektor Peeter Mardna pääses ametisaladuse rikkumise süüdistusest, kuna politsei- ja piirivalveamet tegi täna, st esmaspäeval teatise kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta.

«Uurijad tegid head tööd,» kommenteeris Mardna ise portaalile meditsiiniuudised.ee.

Anneli Rõigas esitas kevadel politseile avalduse selle kohta, et Mardna on Rõigase kolm aastat tagasi surnud poja kohta andmeid avaldades rikkunud korduvalt kutse- ja ametisaladuse hoidmise kohustust ja avaldanud delikaatseid isikuandmeid.

Üks avalduse lisa oli ka 2010. aasta augustis Meditsiiniuudistes ja Eesti Ekspressis ilmunud Kärt Blumbergi artikkel, kus oma versiooni juhtunust esitasid Rõigase poja raviarstid regionaalhaiglast. Selle kohta leidis uurija, et kuna Meditsiiniuudiste artikkel oli talle kättesaamatu, ajaleht on kinnine, siis puudub selgus, kuivõrd erines see hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loost ja seda ei saa kasutada hinnanguna Peeter Mardna tegevuse osas.

Uurimine leidis, et Mardna-poolsed arvukad avalikud kommentaarid avalikus meedias on olnud üldsõnalised ja väheinformatiivsed, mis otseselt ei kajastanud nimetatud juhtumit oluliselt rohkem kui Anneli Rõigas ise oli nimetatud juhtumit kajastanud oma blogis või avalikus meedias. Uurija juhtis siiski tähelepanu ühele Mardna emotsionaalsele väitele 30. novembril 2009 Delfis, mille kohta on Rõigasel õigus pöörduda alati tsiviilkohtusse oma au ja väärikuse teotamise asjus.

Uurimine ei leidnud ka olulist kahju tekitamist antud asjas kannatanule või Mardna-poolset omakasu ja kasu saamise soovi.

Vastavalt kriminaalmenetluseseadustiku 199 kohaselt ei alustata menetlust, kui puudub kriminaalmenetluse alus. Nii ka otsustati politseis eelmisel reedel, 26. novembril tehti otsus osapooltele teatavaks.

Kaebajatel on aega mittenõustumise korral otsus edasi kaevata 10 päeva jooksul. Prokuratuur lahendab nimetatud kaebuse selle saamisest 15 päeva jooksul.

Tagasi üles