Kuidas arvestatakse sünnitushüvitist?

Иллюстративное фото

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Uue ilmakodaniku sünd on alati oodatud ja rõõmus sündmus. Tööl käival tulevasel emal on lapsega kodus olemiseks õigus võtta sünnituspuhkust. Ühtlasi on sünnituspuhkusele jääjal õigus sünnitushüvitisele.

Töölt sünnituspuhkusele jäämiseks väljastab rasedust jälgiv arst sünnituslehe, mis tuleb viia oma tööandjale, kes peab selle seitsme päeva jooksul haigekassasse edastama. Hüvitis kantakse taotleja pangakontole 30 päeva jooksul alates sünnituslehe jõudmisest haigekassasse.

Sünnitushüvitist makstakse 140 päeva eest, seda aga juhul, kui sünnituspuhkusele jäädakse vähemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui sünnituspuhkusele jäädakse hiljem, vähendab arst vastavalt ka sünnituslehe kestvust. Nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädakse, kahaneb ka hüvitise summa.

Hüvitis arvutatakse eelmisel kalendriaastal naise sotsiaalmaksustatud tulult. Sellega saab tutvuda näiteks e-maksuametis või riigiportaalis eesti.ee. Meeles tuleks pidada, et hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks.

Sünnituspuhkusel viibija ei tohi saada sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, kuna siis kaob õigus hüvitisele ja see tuleb tagasi maksta. Küll aga on õigus saada kätte eelnevate perioodide töö eest saadud preemia.

Kui 140-päevane sünnituspuhkus saab läbi, tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus, et saada vanemahüvitist.

Kui naine on lapsehoolduspuhkusel ning rasestub sel ajal uuesti, on tal õigus võtta uus rasedus- ja sünnituspuhkus ning saada uuesti ka sünnitushüvitist. Selleks tuleb lapsehoolduspuhkus katkestada, esitades tööandjale avalduse.

Kui avaldusele märgitakse lapsehoolduspuhkuse lõpetamise tähtajaks rasedus- ja sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelnev päev, ei pea naine vahepeal tööle minema. Avalduse võiks tööandjale esitada 30 päeva enne sünnituspuhkuse algust, et tööandja ja haigekassa jõuaksid dokumendid õigel ajal vormistada.

Hüvitis arvutatakse ikka möödunud kalendriaastal naise sotsiaalmaksustatud tulult. Kui sotsiaalmaksuga maksustatud tulu puudus või oli summa väga väike, arvutatakse hüvitis miinimumpalgalt.

Kuidas arvutada sünnitushüvitist?

1. Vaata Maksu- ja Tolliametist oma eelmise aasta eest arvestatud sotsiaalmaksu.

2. Arvuta välja keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav tulu: arvestatud sotsiaalmaks ÷ 0,33.

3. Arvuta välja keskmine tulu kalendripäeva kohta: arvestatud sotsiaalmaks ÷0,33 ÷ 365

4. Arvuta välja sünnitushüvitis: arvestatud sotsiaalmaks ÷ 0,33 ÷ 365 ×140 (või sünnituslehe päevade arv)

Näide:

Mari jääb sünnituspuhkusele 2012. aasta detsembris, seega arvestatakse sünnitushüvitis tema 2011. aasta sotsiaalmaksustatud tulult. Kui Mari jääks sünnituslehele jaanuaris, võetaks sünnitushüvitise arvutamisel aluseks tema 2012. aasta sotsiaalmaksustatud tulu.

Mari 2011. ja 2012. aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulus vahesid ei ole. Mõlemal aastal arvestati Mari eest sotsiaalmaksu 2741,81 eurot.

Seega oli tema sotsiaalmaksuga maksustatav tulu kokku 2741,81 ÷0,33 = 8308,52 eurot. Keskmine tulu kalendripäeva kohta oli 8308,52 / 365 = 22,76 eurot.  Sünnitushüvitist saab Mari 140 päeva eest: 140 ×22,76 = 3186,40 eurot.

Summalt peetakse kinni tulumaks 669,14 eurot, seega maksab haigekassa, olenemata sellest, millal Mari sünnituspuhkusele jääb, Marile sünnitushüvitist 2517,26 eurot.

Populaarne

Tagasi üles