Eeskuju pole abikõlbulik?

FOTO: Kaijala.ee

Tarbija24.ee avaldab
Käi Jala! eestvedaja Boriss Gubaidulini arvamuse negatiivsetest reageeringutest, mis järgnesid Evelin Ilvese üleskutsele, et arstid võiksid ülekaaluga võitlemisel Eesti elanikele eeskuju näidata.

Eelmisel nädalal ilmus meedias sõnum, kus Evelin Ilves kutsus arste olema eeskujuks. Mille peale siis arstide liidu peasekretär vastas meedia vahendusel, et praegusel raskel ajal on hulga olulisem hoopis see, et hädalised ei jääks arstiabita ning ülekaalulisusega nad tegelema ei hakka.

Sotsiaalse ettevõtte ja tervisekäitumisele suunatud ürituse Käi Jala! eestvedajana oli ka minul au osaleda koosviibimisel, kust eelmainitud seisukoht pärit. Olen täiesti nõus, et nii meditsiinisektoris, rahvatervises kui ka mujal on praegu rasked ajad, kuid tähelepanuta jäi üleskutse sisu, olla eeskuju!

Üleskutse olla eeskuju tõlgendati kui kellegi õiguste kärpimist või nagu avalikus sektoris kohane  - mitte abikõlbulikku tegevust.

Arst on ikkagi kogukonnas autoriteet, arvamusliider ning muidu mõjukas kodanik.

Kujutage ette olukorda, kus arstid lubavad suituspausi oma raviasutuse ees ning vastuvõtul, kerge suitsulõhn juures  ning suituspakk laual, räägivad  suitsetamise kahjulikkusest.

Üldiselt taunitakse alkoholi ning teatakse rääkida, millist mõju avaldab see Eesti rahva tervisele, näitena tuuakse kõikvõimalikke numbreid, suhtarve ning hirmuäratavaid protsente. Teame, et statsitikal ei ole emotsioone ning senikaua kuni probleem pole lähedasteni jõudnud, võib sellest julgelt distantseeruda. Ometi võite Te enda käest küsida – kui palju annate Te eeskuju avalikel üritustel-koosviibimistel oma alkoholi tarbimisega? Tõenäoliselt pole avalikult šampanjat rüübates ning kabinetis alkoholi halvast mõjust rääkides taotluseks olla veenev ja eeskuju.

Kardan, et see probleem võiks siinkohalgi tagasi põrgata ettekäändega, et on olulisemaid tegevusi kui olla eesrindlik kondanik ning järgitav autoriteet. Lisaks võiks seda tõlgendada kui eraellu sekkumist.

Meil on innovatsiooni aasta, räägime, kuidas saame asju teistmoodi ära teha; meil on tulemas mõttetalgud, kus saame arutada kitsaskohti, pakkuda lahendusi - ega  meil ometi ei  puudu Eeskuju aasta või  peaksime eeskujule andma abikõlbulikkuse staatuse?

Üleskutsega kaasa minemine ei välista põhitöö tegemist – üleskutse oli Teile, kui suurele osale elanikest eeskujuks olijatele.