Apteekrid: riigikontroll käitub ebaseaduslikult

Tabletid ja ravimid apteegis.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) pöördub halduskohtusse, kuna korduvatest taotlustest hoolimata keeldub riigikontroll avalikustamast Eesti ravimituru aruande lähteandmeid.

Nõnda pole avalikkusel võimalik kontrollida riigikontrolli järelduste paikapidavust, teatab ühendus.

Riigikontroll avalikustas mullu septembris aruande Eesti ravimituru kohta, mis kujunes õiguskantsler Indrek Tederile põhiallikaks apteegi asutamispiirangute kaotamise ettepaneku tegemisel. Tederi taotlust menetleb hetkel riigikohus.

«Apteekrite arvates on erakordselt oluline, et riigikontrolli avaldatud ravimituru aruande aluseks olnud materjalid ning nende alusel tehtud hinnangud ja järeldused oleksid läbipaistvad ja avalikult kontrollitavad,« ütles EAÜ jurist Hannes Haamer. «Poliitiliselt kaalukate järelduste aluseks olnud andmete ja materjalide kummaline varjamine on apteekrite hinnangul äärmiselt taunitav.»

EAÜ otsustas pöörduda halduskohtusse ning nõuda riigikontrollilt ravimituru aruande materjalide avalikustamist, kuna riigikontrolli andmete usaldusväärsus on kaheldav – mitmed riigikontrolli järeldused on ilmselgelt ebaõiged.

«Näiteks süüdistab riigikontroll Eesti ravimituru konkurentsiolukorda selles, et haiglad ostavad ravimeid umbes kümme protsenti soodsamalt kui jaeapteegid – see järeldus on aga meelevaldne ja väär. Tegelikult ostavad haiglad riigihangete teel mitmeaastaseid hulgikoguseid, mille hind ei saagi olla kõrvutatav tavaliste üldapteekide igapäevaste ostudega. Hinnavahe kujunemisel puudub igasugune seos konkurentsiolukorraga turul,» tõdes Haamer. 

EAÜ soovis riigikontrolli järelduste aluseks olevate andmetega tutvuda, esitades esmakordse teabenõude juba 2012. aasta novembris. Riigikontroll venitas teabenõuete täitmisega erinevatel ettekäänetel kuni käesoleva aasta märtsini.

Vastuste saamiseks läks vaja isegi andmekaitseinspektsiooni sekkumist. Lõpuks jättis riigikontroll apteekritele siiski andmed avaldamata ega esitanud sisulisi põhjendusi keeldumiseks. Seejuures olid apteekrid palunud andmed avaldada kiiresti, kuna käis õiguskantsleri algatatud menetlus apteegipiirangute kaotamiseks. EAÜ loeb sellist venitamist pahatahtlikuks ja küüniliseks.

«Meile jääb arusaamatuks, miksrRiigikontroll varjab nõnda meeleheitlikult andmeid, millel põhineb kava asuda Eesti ravimiturgu ümber korraldama. See on otseses vastuolus demokraatliku ja avatud riigivalitsemise põhimõttega,» leidis EAÜ jurist.