Riigikontrolli ja apteekrite tüli kogub tuure

Apteek.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Riigikontroll tõrjub apteekrite ühenduse eilseid süüdistusi, nagu varjaks nad Eesti ravimituru aruande lähteandmeid ning viitab, et sellise süüdistuse põhjuseks võib olla praegu riigikohtus arutusel olev apteekide asutamispiirangu kaotamise säte.

«Riigikontroll on apteekrite ühenduse (EAÜ) teabenõuet menetlenud avaliku teabe seaduse ja riigikontrolli seaduse alusel. EAÜ-le on väljastatud andmed osaliselt, kuna EAÜ-l puudub juurdepääsuõigus kõigile soovitud andmetele,» kinnitas riigikontrolli pressiesindaja Toomas Matson.

Ta toonitas, et riigikontroll ei saa lähtuda üksnes EAÜ ärihuvidest ning peab arvestama seaduse alusel määratud juurdepääsupiirangutega. «Kuna riigikontroll on sõltumatu majanduskontrolli teostav riigiorgan, siis peab riigikontrolli seaduse kohaselt olema tagatud igakülgne teabe kaitse kõigi auditimaterjalide osas,» lisas ta.

Matsoni sõnul sisaldavad apteekrite esinduse nõutud andmed teiste riigiasutuste asutusesiseseks tunnistatud materjale, mille osas puudub riigikontrollil õigus neid andmeid avalikustada. Lisaks sisaldavad andmed ettevõtete ärisaladusi ning rahvusvahelisest andmebaasist pärinevat konfidentsiaalset infot, mille avaldamine võib kahjustada Eesti välissuhtlust.

Pressiesindaja kinnitusel on kõik vajalikud selgitused ja õiguslikud alused esitatud seaduses nõutud tähtaja jooksul nii EAÜ-le kui ka andmekaitse inspektsioonile. «Riigikontrolli arvates on EAÜ emotsionaalsed ja tõele mittevastavad avaldused/süüdistused alusetud ning neid tuleb vaadelda riigikohtus hetkel menetluses oleva kohtuasja foonil,» rõhutas ta.

 Riigikontrolli eelmise aasta lõpus avaldatud audit «Ravimite hüvitamise korraldus»  näitas, et Eestis on apteekidevaheline konkurents nõrk. Valdav osa ravimiturust kuulub kahele suurele hulgimüügifirmale, kes omakorda kaudselt või otse on seotud ka suure osaga apteekidest. Kahe suurema hulgimüüja mõjusfääris oli auditi ajal ligi 80 protsenti apteekidest. Audit näitas ka, et, Eestis on ravimid kallimad kui mitmes teises riigis ning apteekide asutamisepiirangud ei ole täitnud neile pandud ootusi.

Riigikontroll tegi tulemustest johtuvalt sotsiaalministrile ettepaneku algatada seaduse muudatus, millega kaotataks apteekide asutamispiirangud ja keelataks ravimite hulgimüügiga tegeleval ettevõttel otseselt või kaudselt omada apteeki. See riigikontrolli ettepanek riivab tugevalt ravimite hulgimüüjate ärihuve. Apteekide asutamispiirangu on vaidlustanud ka õiguskantsler, praegu käib riigikohtus vastav menetlus.