iPatsiendi portaal käivitub hiljemalt aasta lõpuks

Ida-Tallinna keskhaigla.

FOTO: Andres Haabu

Möödunud aasta detsembris teatas Ida-Tallinna keskhaigla (ITK), et sulgeb patsiendiportaali iPatsient ning loodab uuenenud portaali avada käesoleva aasta veebruaris. Tarbija24 poole on pöördunud mitmed lugejad küsimusega, millal see siis lõpuks valmib. ITK kvaliteedijuhi Kelli Podošvilevi kinnitusel on aasta lõpuks lahendus olemas.

Tarbija24 lugeja Mari kurtis, et ei ole saanud oma andmeid vaadata kogu raseduse vältel ja küsis, millal patsiendiportaali lõpuks valmib.

Podošvilev sõnas, et iPatsiendi portaal saab tööle hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. Ta lisas, et konkreetset kuupäeva on veel vara öelda, kuna portaali arendus on etapiline ja ette võib tulla ootamatusi.

«Esimene eeldus on uuendada ja stabiliseerida haigla enda infosüsteem, sest andmed tekivad haigla infosüsteemi kaudu. Siit edasi arendame iPatsienti etapiliselt, kuna see on seotud finantsressursi, inimressursi ja partnerite ressursiga ja siin võib olla ootamatusi,» rääkis Podošvilev ning lisas: «Kindel on see, et me ei saa välja tulla poolikute lahendustega.»

Viis aastat kasutusel olnud iPatsient oli seotud infosüsteemiga Ester, mis vahetati välja üleminekuga haigla uuele infosüsteemile. iPatsient oli arendatud haiglasiseselt kasutatava infosüsteemi peale — patsientidele kuvati samasugust pilti nagu haigla arstidelegi.

Uuel haiglasisesel infosüsteemil aga niiöelda patsiendivaadet ei ole ning selle arendamisega praegu tegeletakse. Uus portaal peaks olema haiglasisesest süsteemist eraldatud ja sealjuures peaks see ka rohkem patsiendi vajadusi arvestama. See tähendab, et iPatsient luuakse eraldi rakendusena (mitte moodulina haigla infosüsteemist), kuid samas kasutab andmeid haigla andmebaasist ja võimalik, et ka mõnest teisest andmebaasist. «Eriti just tulevikku silmas pidades võib neid andmebaase olla rohkem,» märkis Podošvilev.

Kuna andmete vaatamine on peale arusaadavuse seotud ka patsiendi andmete turvalisusega, siis tuleb süsteemiga veel tööd teha. Haigla läks aastavahetusel üle uuele infosüsteemile, mistõttu senist iPatsiendi süsteemi enam kasutada ei saanud.