Euroliit soovib koostöös liikmesriikidega vabastada Euroopa tubakasuitsust

Suitsetaja.

FOTO: Caro / Scanpix

Euroopa Komisjon kutsub kõiki liikmesriike üles kaitsma oma kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest, tubakasuits on Euroopa Liidus endiselt varajase suremuse ja haigestumise suurim põhjus.

Nii suri euroliidu 25 liikmesriigis näiteks 2002. aastal 79 000 täiskasvanut tubakasuitsuga kokkupuutumise tagajärjel, neist 72 000 puutus tubakasuitsuga kokku kodus, 19 000 olid ise mittesuitsetajad.

«Iga eurooplane väärib täielikku kaitset tubakasuitsu eest. Üldsuse tugev toetus on olemas ning me töötame koos liikmesriikidega selle nimel, et see kaitse muutuks reaalsuseks,» ütles Euroopa Liidu tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou

Hiljutine Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitlus näitab, et 84 protsenti eurooplastest pooldab suitsetamiskeeldu nii bürooruumides kui ka muudes siseruumis asuvatel töökohtadel, 77 protsenti on tubakasuitsuvabade restoranide poolt ja 61 protsenti toetab suitsetamiskeeldu baarides ja kõrtsides.

Kõikides liikmesriikides on olemas teatavad eeskirjad passiivse suitsetamise ja selle tervistkahjustava mõju vähendamise kohta. Nende eeskirjade ulatus ja laad on aga erinev.

Ühendkuningriigil ja Iirimaal on kõige rangemad suitsetamisvastased eeskirjad, mille tulemusena kehtib kinnistes avalikes kohtades, ühistranspordis ja töökohtadel täielik suitsetamiskeeld. Itaalia, Malta, Rootsi, Läti, Soome, Sloveenia, Prantsusmaa ja Madalmaad on kehtestanud suitsetamisvastased õigusaktid, mis lubavad spetsiaalseid suletud suitsetamisruume.

Kuid ülejäänud liikmesriikides ei ole kodanikud ja töötajad siseruumides asuvatel töökohtadel ja avalikes kohtades ikka veel tubakasuitsuga kokkupuutumise eest täielikult kaitstud.

Nüüd soovitatakse võtta kõigis liikmesriikides vastu seadused, et vabastada Euroopa 2012. aastaks tubakasuitsust. Seadused peaksid aitama kaitsta kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kinnistes avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis.

Samuti kutsutakse liikmesriike üles kaitsma lapsi tubakasuitsu eest, ärgitama inimesi suitsetamisest loobuma ja kasutama tubakapakenditel pilthoiatusi. Lisaks soovitakse tugevdada ELi tasandil tehtavat koostööd luues tubakatoodete tarbimise piiramiseks riiklike teabepunktide võrgustik.