Ravimitele allumatu tuberkuloos võib Eestis ägedamalt levima hakata

Lähematel aastakümnenditel võib oodata ravile allumatu tuberkuloosi leviku hoogustumist.

FOTO: AFP / Scanpix

Austraalia ülikoolide teadlased ennustavad, et lähitulevikus võib ägeneda ravimitele allumatu tuberkuloosi levik. Üheks suurema riskiga piirkonnaks on Eesti.

New South Walesi ja Western Sydney ülikoolide teadlased uurisid Eestist, Kuubast ja Venezuelast pärit tuberkuloositekitajate proove. Tulemustest selgus, et ravimiresistentsete tüvede üldine paljunemispotentsiaal on võrreldav ravimitele tundlike vormidega, kirjutas Austraalia meditsiiniportaal

Virtual Medical Centre

.

Varem on laboratoorsetes uuringutes leitud, et ravile allumatud tuberkuloositekitajad levivad aeglasemalt. Värske uuringu tulemused räägivad aga sellele vastu.

Teadlasterühma juht Mark Tanaka ütles, et haigustekitajate levimispotentsiaalil polnud suurt vahet eriti Eestist ja Kuubast pärit tüvedel, kus ravile allumatut tuberkuloosi esineb praegugi palju.

Mitmetele ravimitele allumatute tuberkuloosijuhtude suhtarvult on Eesti kogu maailmas esirinnas ja selle põhjused peituvad haiguse ebajärjekindlas ravis. Ravimiresistentne tuberkuloos tekib siis, kui haige ei tarvita regulaarselt määratud aja jooksul talle kirjutatud ravimeid.

Ravile allumatu tuberkuloosi puhangut võib teadlaste sõnul oodata lähemate aastakümnendite jooksul. Samas arvavad nad, et senisest efektiivsem tuberkuloosi leviku vastu võitlemine võiks aidata seda ära hoida.

Paar aastat tagasi ulatus uute tuberkuloosijuhtude arv üle üheksa miljoni. Tuberkuloosiga seotud surmasid oli 2005. aastal 1,6 miljonit.

Populaarne