Naisi motiveerib salenemisel välimus rohkem kui tervis

Trenni tehes hakkab esimesena kahanema keha, alles seejärel kaalunumber.

FOTO: SCANPIX

Eesti naine hoolib välimusest rohkem kui tervisest, selgus Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli diplomandi Evelin Reinemi diplomitööst, kus ta küsitles ja uuris Figuurisõprade salenemisprogrammiga liitunud inimesi.Ehkki rasvumine puudutab samavõrra nii naisi kui mehi, tegelevad naised salenemisega märksa aktiivsemalt. Nii on näiteks 94 protsenti Figuurisõpradega liitunuist naised, kellest põhiosa ehk 44 protsenti on vanuses 36 - 45 aastat. 


Saleneda soovitakse peamiselt seetõttu, et naised ei ole rahul oma välimusega ning ainult ligikaudu kümnendik hakkab teadlikult toitumisega tegelema ilmnenud terviseprobleemide tõttu. 3 protsendi puhul küsitletutest olid salenemise alustamisel otsustavaks kaaslaste märkused.


Ülekaal ei teki üleöö ning ka läbiviidud uuringust selgus, et kolmveerand Figuurisõpradega liitunutest olid ka varem proovinud erineval viisil kehakaalu vähendada.

Toitumusharjumuste muutmine on aeganõudev, kuid kõik osalejad arvasid, et suutsid kolme kuuga saavutada suuri edusamme. Nii arvas 43 protsenti küsitletutest, et nad on selle aja jooksul loobunud rasvaga liialdamisest.

Viiendik vastanutest oli loobunud maiustustest, samuti viiendik leidis, et nende toiduportsjonid on muutunud oluliselt väiksemaks ning köögi- ja puuviljad on muutunud igapäevase toiduvaliku lahutamatuks osaks.

Võib oletada, et tugevasti rasvunud inimesi ei ole Eestis väga palju, kuid siiski oli gruppides veerand osalejatest kehakaaluga üle 100 kg. Kõige enam oli Figuurisõprade gruppides inimesi, kelle kehakaal jäi vahemikku 81 - 90 kg.

Toitumisharjumuste muutmine võtab aega ja vajab järjekindlust. Kõik need, kes on motiveeritud ühel või teisel põhjusel mõtlema tervislikele toiduvalikutele, tulevad ka sellega hästi toime.

Uuringus osalejatest kolmadiku arvamus oli, et menüü korrastamine ei vajagi eriliste piirangute tegemist. Toidusoovituste kõrval tegelesid kõik Figuurisõprades osalejad ka regulaarse liikumisega vastavalt individuaalsetele võimalustele.


Ülekaaluliste sagedaseks probleemiks aga oli ja on maiustuste, pähklite ja juustu söömises piirangute tegemine. Need on meeldivad näksid, millega püütakse maandada stressi ja tõsta tuju.

Tagasi üles