Uus ecstasy ähvardab kasutajat peavaluga

FOTO: SCANPIX

Tuntud meelemürki

ecstasy

on hakatud viimasel ajal üha rohkem tegema MDMA asemel meditsiinis peavalu uurimiseks kasutatava ja mõnes aspektis ohtlikuma aine mCPP baasil.


MCPP ehk piperasiini tablettide positiivne mõju on samalaadne MDMA omale (tekib eufooria jne), kuid negatiivse kõrvalmõjuna võivad need põhjustada unetust, peavalu ja iiveldust.

MCPP on mitmes riigis legaalne ning seda on kasutatud peavaluvastaste ravimite testimisel ainena, mis kutsub inimestel migreeni esile.

Teadlased on nimelt tuvastanud, et iga kümnes mCPP proovija saab peavalu ja 90 protsenti tavaliselt migreeni käes vaevlejatest saavad mCPPd tarvitades peavalu.

Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse (EMCDDA) täna avaldatud aruande kohaselt sisaldas enamik kuni 2007. aastani testitud ecstasy-tablette MDMAd või muud ecstasy-laadset ainet (nt MDA, MDEA).

Kuid nüüd viitavad kõige värskemad andmed sellele, et mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis võib olukord muutumas olla.

Näiteks ligikaudu pooltes ecstasy-tablettides, mis konfiskeeriti või müüdi Taanis ja Madalamaades, ei leitud MDMAd - selle asemel sisaldasid tabletid mCPPd.

Muutusi ecstasy-turul võivad seirekeskuse hinnangul tingida üha paremaid tulemusi andvad jõupingutused takistada lähteainete ehk keelatud uimastite tootmiseks kasutatavate kontrollitavate kemikaalide kõrvalesuunamist.

«MDMA peamise lähteaine PMK vähesus võib olla üks põhjusi, miks ecstasy koostis on viimasel ajal muutunud,» leiavad raporti koostajad. «Veel ei ole võimalik öelda, kas see areng on ajutine või viitab see olulisele muutusele turul.»

Euroopa on EMCDDA andmetel endiselt peamine ecstasy tootmise piirkond, mille keskpunktid on Madalmaades ja Belgias ning vähesemal määral ka Saksamaal, Suurbritannias ja Poolas.

2007. aastal konfiskeeriti Euroopas ligikaudu 13 miljonit ecstasy-tabletti.

Elu jooksul on ecstasyt proovinud hinnanguliselt 10 miljonit Euroopa täiskasvanut vanuses 15-64-aastat ja 2,5 miljonit on kasutanud seda möödunud aasta jooksul.

Enamik kasutajatest on noored täiskasvanud vanuses 15-34 aastat, kellest ligikaudu 7,5 miljonit on ecstasyt elu jooksul proovinud ning ligikaudu 2 miljonit tarvitas seda viimase aasta jooksul.

Ecstasy kasutamise trend on EMCDDA andmetel Euroopas üldiselt stabiilne.

Seirekeskuse statistika kohaselt on Eestis kõrge nende inimeste osakaal, kes on kasutanud ecstasyt viimase aasta jooksul - 1,7 protsenti 15-64-aastastest elanikest. Meist eespool on selle näitaja poolest vaid Tšehhi 3,5 protsendiga.

Ka 15-34-aastaste elanike lõikes jääb olukord samaks - kui Tšehhis on vastav protsent 7,7, siis Eestis 3,7.

Populaarne