Väärkohtlemine lapsepõlves põhjustab migreeni

Иллюстративный снимок.

FOTO: AFP / Scanpix

Ameerika uurijad leidsid, et lapsepõlves kogetud väärkohtlemist, eriti just emotsionaalset vägivalda ning hooletusse jätmist, tuleb migreenihaigete seas ette sagedasti.


Uuringus leiti veel sedagi, et lapsepõlves halba kohtlemist kogenud migreenihaigetel esines oluliselt rohkem kombineeritud valusid kui neil, kes väiksena sellist kohtlemist kogema ei pidanud, kirjutab

Physorg

.

Nii elanikkonna kui ka kliinilised uuringud on kinnitanud seost lapsepõlve väärkohtlemise ning hilisema kroonilise migreeni vahel.

Toledo Ülikooli Kliinikumi uurija Gretchen E. Tietjen võttis koos oma kolleegidega uurimise alla 11 kliiniku migreenihaiged. Lapsepõlve väärkohtlemine tuvastati spetsiaalse lapsepõlve traumasid käsitleva küsimustiku alusel.

Uuringu läbis kokku 1348 migreenihaiget patsienti. Uuringust selgus, et 58 protsenti vastanuist oli lapsepõlves kogenud väärkohtlemist või hooletussejätmist.

Erinevat tüüpi väärkohtlemise all kannatamine lapsepõlves on korrelatsioonis erinevate kombineeritud valude arvuga, näiteks füüsilist vägivalda kogenute seas esines rohkem liigesepõletikku.

«Meie uuringust selgus, et kuigi lapsepõlves kogetud väärkohtlemist seostatakse depressiooniga, siis depressioon pole ainus vahelüli lapsena kogetud vägivalla ning täiskasvanuea valude vahel,» rääkis dr Tietjen.

Uuringu tulemused viitavad asjaolule, et väärkohtlemine ja valu ei pruugi sõltuda depressioonist ning rahutusest.

«Selliste valujuhtumite puhul võib ühe ravimeetodina väga hästi sobida kognitiivne käitumisteraapia,» lisas dr Tietjen.