Sõeluuring aitab vähki varakult avastada

Tartu Ülikooli kliinikumi radioloogiakliiniku direktor Aadu Simisker (vasakul), radioloogia vanemõde ja sõeluuringute koordinaator Ele Virolainen ning radioloog Sulev Ulp võtsid Tallinnas 2009. aasta alguses vastu Eesti Vähiliidu poolt Hispaaniast toodud uudse mammograafiabussi.

FOTO: Eesti Vähiliit

Rinna- ja emakakaela­vähi sõeluuringud on osa Eesti riiklikust vähiennetuse strateegiast, mida rahastatakse nii riigi kui ravikindlustuse eelarvest.

Haigekassast küsitakse ikka ja jälle vähiskriiningute korralduse kohta: millal saan kutse ja miks on valitud just need sünniaastad?Küsitakse ka seda, miks noorematele naistele rinnavähi­uuringuid ei tehta või mida teha kutse kaotamise korral.Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringust on viimastel aastatel palju räägitud. Sõeluuringu korraldusse tehakse üha enam täiendusi, et kutsed jõuaksid kindlasti adressaatideni ja edasine tegevus sujuks tõrgeteta.Kõigil naistel on hea teada vähi sõeluuringute korraldusest. Seetõttu annamegi ka selle aasta alguses ülevaate vähi sõeluuringutest ja sellest, keda uuringutele kutsutakse.Vähi sõeluuringutega on võimalik avastada haigus varakult, tänu sellele kasutada efektiivseid ja tervist enam säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu.


Rinnavähi skriiningu sihtrühmaks on ravikindlustatud naised vanuses 50–62 aastat ja uuringutele kutsutakse selles vanuses naisi kaheaastase intervalliga.Sõeluuringud on mõeldud eelkõige tervete, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste uurimiseks.Rindade skriining on mõeldud naistele alates 50. eluaastast, kuna siis haigestumus kasvab. Noorematel naistel on tihedam rinnakude, mis seab mammograafiliste uuringutulemuste adekvaatseks hindamiseks omakorda piirangud.Samuti tuleb arvestada sellega, et iga uuringuga saadakse kiiritust, mistõttu tuleb uuringud teha siiski vaid põhjendatud vajadusel.2010. aastal kutsutakse rinnauuringule ligi 55 000 naist. Lisaks skriiningule rahastab haigekassa mammograafilisi uuringuid üldises korras rinnakaebuste korral.Kui naine on noorem kui 50 aastat, võib ta rinnakaebuste korral minna uuringule kas perearsti või günekoloogi saatekirjaga, sama kehtib ka skriiningutevahelise perioodi kohta.Emakakaelavähi skriiningu sihtrühm on laiem (30–55 aastat) ja kutsutavate põhimõte on läbi aastate olnud ühesugune. Igal aastal kutsutakse uuringutele peamiselt 30-, 35-, 40-, 45-, 50- ja 55-aastased naised.Emakakaelauuringule kutsutakse 2010. aastal ligi 35 000 naist. Uuringumeetodina on kasutusel PAP-test, mida naistearstid teevad kahe-kolme aasta möödudes ka tavapäraste günekoloogiliste tervisekontrollide käigus.Seetõttu kutsubki haigekassa uuringule vaid need naised, kellele ravikindlustuse andmekogu põhjal ei ole eelneval aastal PAP-testi tehtud. Eesmärk ongi kaasata just need naised, kes eelneval perioodil pole arstide vaateväljas olnud.Alates 2008. aastast tehakse emakakaelavähi skriiningu osana kõigile naistele kahtluse korral ka HPV DNA-test, et välistada võimalikud valepositiivsed analüüsitulemused.Tähelepanu!


•    Mammograafiabuss alustab tööd juba 25. jaanuarist Jõgevamaal.


•    Jõgeva naised, helistage ja registreeruge uuringutele telefonil 


731 9411.Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama


Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootamagi, sest kõik kutsed ei pruugi ühel või teisel põhjusel adressaadini jõuda. Uuringule võib registreeruda juba praegu ja edasi kogu aasta jooksul.Haigekassa saadab naistele aasta ringi ka meeldetuletusi võimalusest osaleda sõeluuringul. Nimelise kutse saadab haigekassa postiga rahvastikuregistris olevale aadressile. Aasta alguses saavad kutse vanemad, aasta teises pooles nooremad naised.Rinnavähi varajase avastamise uuringule kutsutakse 2010. aastal 1948., 1949., 1951., 1952., 1956., 1958. ja 1960. aastal sündinud ravikindlustatud naised, kellele pole 2009. aasta jooksul rindade mammograafilist uuringut tehtud.Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 2010. aastal 1955., 1960., 1965., 1970., 1975. ja 1980. aastal sündinud ravikindlustatud naised, kellele pole 2009. aasta jooksul PAP-testi tehtud.Sõeluuringul osalemiseks tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ja seda olenemata haigekassa kindlustuspiirkonnast.


Raviasutuses kontrollitakse sõel­uuringule registreerimisel eelkõige sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ning kehtiva ravikindlustuse korral on uuring tasuta.Liikuvate mammograafiabusside abil tehakse maakonnakeskustes rinnauuringud kättesaadavaks Rap­lamaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa,  Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Viljandimaa naistele.


Enne seda saadab haigekassa nende maakondade naistele ka kutsed uuringul osaleda.Lisainfot ja mammograafiabussi ajagraafiku leiad aadressilt www.haigekassa.ee/ennetus.Kingi endale kindlustunne ja osale vähi sõeluuringutes!Registreerimine rinnavähi sõeluuringule


Tallinnas ja Harjumaal


Põhja-Eesti regionaalhaigla, Hiiu 44        tel 617 2405   


Rinnakliinik Mammograaf, Sütiste tee 17    tel 627 4470, 627 4471 


Viimsi haigla, Kaluri tee 5a, Haabneeme    tel 605 9023Mujal Eestis 


Pärnu haigla, Ristiku 1, Pärnu            tel 447 3561


Tartu Ülikooli kliinikum, Puusepa 8        tel 731 9411              


Ida-Viru keskhaigla, Puru korpus,


Tervise 1, Kohtla-Järve            tel 337 8711


Narva haigla, Haigla 5, Narva            tel 356 1144Registreerimine emakakaelavähi sõeluuringule


•    Ida-Tallinna keskhaigla    tel 1900


•    Lääne-Tallinna keskhaigla    tel 1314


•    Fertilitas     tel 605 9600, 605 9601


•    Lasnamäe tervisekeskus    tel 605 0601


•    Tartu Ülikooli kliinikum    tel 731 9100


•    Jõgeva haigla    tel 776 6220


•    Viljandi maakonna haigla    tel 435 2076


•    Põlva haigla    tel 799 9199, 799 9198


•    Valga haigla    tel 766 5100


•    Lõuna-Eesti haigla    tel 782 3127


    (polikliinik, kl 9–14),


    786 8542 (haigla, kl 9–15)


•    Pärnu haigla     tel 447 3300, 447 3511


•    Rapla maakonnahaigla    tel 489 0738,


        Märjamaal 482 1495


•    Kuressaare haigla    tel 452 0129


•    Hiiumaa haigla    tel 463 2085


•    Läänemaa haigla      tel 472 5815


•    Narva haigla     tel 356 1144


•    Ida-Viru keskhaigla    tel 339 5109   


    (Kohtla- Järve haigla),


    3378796 (Puru haigla),


    3370321 (Jõhvi haigla)


•    Järvamaa haigla    tel 384 8132


•    Rakvere haigla    tel 322 9780

Tagasi üles