Ravimireklaami nõuete rikkumised tõid poolsada ettekirjutust

FOTO: Caro / Scanpix

Ravimiamet tegi möödunud aastal ravimireklaami nõuete rikkumise eest ravimi müügiloa hoidjatele 50 ettekirjutust.

Kõige enam on tehtud ettekirjutusi ravimireklaami aruande esitamata jätmise eest, teatab ravimiamet oma kodulehel. Ravimireklaami avaldamisel televisioonis ja perioodikas on peamine rikkumine seotud reklaami mittevastavusega ravimiameti kinnitatud ravimi omaduste kokkuvõttele. Enam kui pooltes ettekirjutustes on rohkem kui üks ravimireklaami nõuete rikkumine.

Ettekirjutusega on kohustanud ravimiamet ravimi müügiloa hoidjaid lõpetama ettekirjutuses kirjeldatud reklaami avalikustamise ning viiel korral kohustanud müügiloa hoidjaid avaldama ravimiameti kindlaksmääratud tekstiga ravimireklaami õienduse.

Ravimiamet teostab ravimireklaami järelevalvet eesmärgiga edendada ravimite õiget ja sihipärast kasutamist ning suunata üldust ja erialaspetsialiste ratsionaalsete otsuste tegemisele ravimi valikul.

Ravimireklaamile seab nõuded nii reklaamiseadus kui ka ravimiseadus. Ravimireklaami nõuete rikkumisel on ravimiametil järelevalve teostamisel õigus ettekirjutusega keelustada ravimi reklaam ja kohustada müügiloa hoidjat ning reklaami avalikustajat avaldama ravimiameti poolt kindlaksmääratud tekstiga õiendus.

Ravimiamet jätkab perioodikas ja televisioonis ilmuva ravimireklaami nõuetele vastavuse kontrolli ka käesoleval aastal.