Ravimifirmad eksitavad tarbijat

Mullu novembris ilmus ajakirjades Eesti Arst ja Perearst kõrvetisteravimi reklaam, millest jäi mulje, et kui ravimit mitte võtta, siis läheb tervis halvemaks.

FOTO: Peeter Langovits

Kuigi ravimireklaamis tohib kasutada vaid ametlikult kinnitatud infot ravimi omaduste ja toime kohta, ei järgi ravimifirmad alati seadust.

Möödunud aastal tegi ravimiamet ravimite müügiloa hoidjatele ravimireklaami nõuete rikkumise eest 50 ettekirjutust. Kuigi suurem osa neist puudutab ravimireklaami aruande esitamata jätmist, on rikkumisi ka reklaamtekstides.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Alar Irsi sõnul tuleb kõige sagedamini ette, et ravimile on reklaamis omistatud mingeid toimeid, mille olemasolu ei ole veenvalt tõestatud.
«See eksitab tarbijaid ja võib näiteks ravimit väljakirjutaval arstil tekitada ravimi suhtes ­ootusi, mida see ei täida,» selgitas Irs.

Ravimile müügiluba andes kinnitatakse tema sõnul ravimi omaduste kokkuvõte, mis kirjeldab ravimi näidustust, annustamist, tõestatud toimeid ning võimalikke ohte. Ravimit reklaamides peab sellest kinni pidama.

«Kui tootja arvab olevat leidnud ravimil uusi omadusi, tuleb need kõigepealt esitada ravimiametile hindamiseks ning muudatused – kui need on teadusandmete alusel põhjendatud – kinnitatud teksti sisse viia. Seejärel võib uut teavet ka reklaamis kasutada,» lisas Irs.

Suurem osa möödunud aasta rikkumistest puudutab reklaame, mis on ilmunud tervishoiutöötajatele mõeldud ajakirjades Eesti Arst ja Perearst.

Tavainimesteni jõudis valeinfot sisaldav reklaam näiteks mullu novembris Kanal 2 vahendusel, kus firma Pharmaswiss eksitas inimesi valu vaigistava ravimi Dicloflex mõju osas. Veel ilmusid novembris ajakirjades Kodutohter ja Tervispluss Nycomedi kõrvetisteravimi Controloc Control eksitavad reklaamid.

Ravimiamet tegi firmadele ettekirjutuses, kohustades neid lõpetama vastavate reklaamide näitamine ning avaldama ameti määratud tekstiga õiendused.

Dicloflexi reklaam väitis, et tänu unikaalsele tehnoloogiale on just selle ravimiga võimalik saavutada kakskümmend korda suurem valuvaigisti sisaldus valukoldes. Ravimiameti hinnangul ei põhine aga mainitud võrdlus tõendatavatel tunnustel ning esitatud teabest ei ole võimalik aru saada, millise ravimiga võrreldes on Dicloflex tõhusam. Pharmaswissi Eesti esindusest ei õnnestunud eile kommentaari saada.

Nycomedi kõrvetisteravimi puhul sisaldasid reklaamid ülivõrdes hinnanguid ravimi omaduste kohta, mis ei olnud ravimiameti hinnangul selgelt eristatavad reklaamina ning esitatud teave võis jätta mulje, et kui reklaamitavat ravimit ei kasutata, siis tervis halveneb. Samuti ei sisaldanud reklaamid ameti hinnangul piisavalt teavet ravimi õigel viisil ja ohutuks tarvitamiseks.

Nycomed SEFA ASi tegevjuhi Ants Nurga sõnul oli probleem peamiselt ravimiseaduse ja reklaamväidete erinevas tõlgendamises. «Kellel õigus on, ega siin lõplikku vastust ei olegi,» tõdes ta.

Näiteks ei luba ravimiseadus kasutada reklaamis ülivõrret. «Meie väidame, et see ülivõrre käib prootonpumba inhibiitorite kohta, mis on ravimiklass, ravimiamet väidab, et see on meie toote kohta. Vot nii käib sõda aurukatla ümber,» rääkis Nurk.

Ravimiklassi kohta võib firma tegevjuhi selgitusel öelda, et see on parim, kuna selle kohta leiab meditsiinis teaduslikke viiteid. «Täna paremat ei ole, see tähendabki seda, et see on parim,» selgitas ta.

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp kinnitas, et möödunud aastal tehtud ettekirjutused on täidetud.

Kommentaar

Alar Irs
ravimiameti peadirektori asetäitja:

Ravimireklaami nõuete rikkumine meedias ei ole viimasel ajal sagenenud, pigem on vähemalt trükireklaamide kvaliteet veidi paranenud – põhjuseks ilmselt ravimitootjate soov reeglitest kinni pidada ja piisav järelevalve. Telereklaamide puhul on probleemiks see, et reklaami lõpus nõutav hoiatustekst esitatakse ülikiiresti ja see kõlab pigem nalja kui sisulise hoiatusena.

RAVIMIREKLAAM
•    Ravimireklaamile seab nõuded nii reklaamiseadus kui ka ravimiseadus. Ravimireklaami nõuete rikkumisel on ravimiametil järelevalve teostamisel õigus ettekirjutusega keelustada ravimi reklaam ning kohustada müügiloa hoidjat ja reklaami avalikustajat avaldama ravimiameti poolt kindlaks määratud tekstiga õiendus.
•    Ravimiseaduse järgi peab ravimi reklaam soodustama ravimi ratsionaalset kasutamist, esitades teavet objektiivselt ja liialdusteta. Reklaam peab olema üheselt mõistetav ega tohi sisaldada ülivõrdes hinnanguid ravimi omaduste kohta. Reklaam peab selgelt eristama ravimi omadusi, mis on seostatavad vaid reklaamitava ravimiga, ja omadusi, mis on üldiselt teadaolevad või omased ka teistele ravimitele.