Arstide liidu avaldus Anneli Rõigase juhtumis

Mustamäe haigla..

FOTO: Peeter Langovits.

Postimees.ee avaldab Eesti Arstide Liidu avalduse Anneli Rõigase juhtumis.

Eesti Arstide Liit pöördub meediaväljaannete poole ettepanekuga lõpetada arstide vastu suunatud väljamõeldiste ja laimu levitamine. Ajakirjanik Anneli Rõigase valesüüdistusi on ajakirjanduses ühekülgselt ja pahatahtlikult võimendatud.

Andmekaitseseadus ja arstieetika ei luba arstidel patsiendi või tema omaste nõusolekuta haigusloo andmeid avaldada. Seetõttu ei saa arstid ajakirjanduses avaldatud valesüüdistustele põhjendatud vastuväiteid esitada.

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni otsuse kohaselt Oliver Rõigase raske haiguse ravimisel arstid  vigu ei teinud ja patsiendi ema süüdistused on alusetud.

Arstide liidu ettepanekul palus komisjon Anneli Rõigaselt nõusolekut poja haigusloo andmete avaldamiseks, et avalikkusel oleks võimalik tutvuda laialdast tähelepanu pälvinud juhtumi objektiivsete asjaoludega. Kahjuks keelas Anneli Rõigas haigusloo andmete avaldamise.

Populaarne