Euroopa arstid saavad ülevaate eestlaste terviseandmetest

Digilugu. Illustratiivne foto.

FOTO: Joosep Martinson / Õhtuleht

Eesti katsetab tehnilist lahendust, mis tõlgib Eesti patsiendi terviseloo erinevatesse Euroopa keeltesse, et patsientidel oleks Euroopas reisides tagatud kvaliteetne arstiabi.

Eesti patsiendil tekib peagi võimalus lubada Euroopa tervishoiu teenuste osutajatel tutvuda tema terviselooga, teatas E-Tervise sihtasutus. Kui Euroopa arst saab oma emakeeles ülevaate Eesti patsiendi terviseseisundist, on tal paremad võimalused määrata või jätkata juba alustatud raviskeemi.

Antud tehniline lahendus on väljatöötatud 23 Euroopa riigi ühisprogrammi EPSOS raames, mis katsetab piiriüleseid e-tervise  lahendusi. Lisaks patsiendi terviseloole  testitakse Euroopas ka  digiretsepti ja ravimi müügiteate edastamise võimalusi. Seega võib tulevikus tekkida võimalus, et patsiendil on vabadus osta oma digiretsept välja ka mõnes teises Euroopa riigis.

Ühisprogrammi teenuseid kasutavad tervishoiutöötajad saavad juurdepääsu patsiendi päritoluriigis talletatud olulisele tõlgitud kliinilisele informatsioonile (patsiendi terviseseisundi kokkuvõttele ning digiretseptidele). See on võimalik ainult siis kui patsient on andnud selleks oma nõusoleku.

Euroopa Liidu liikmesriikides on jõutud järeldusele, et e-tervis on oluline vahend, mille abil saab tervishoiuteenuste osutamist nii patsiendile kui ka tervishoiutöötajale kvaliteetsemaks ja tõhusamaks muuta. Lisaks keelebarjäärile, mida välisriigis olles tajutakse, võib suureks probleemiks kujuneda ka meditsiiniliste dokumentide puudumine, mille tõttu on raske pakkuda ning määrata õiget ravi. See võib aga mõjuda negatiivselt ravi kvaliteedile. Piiriülesed elektroonilised tervishoiusüsteemid aitavad antud probleemi lahendamisele kaasa ning tõstavad märgatavalt ka pakutava meditsiiniabi kvaliteeti.

Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kellel on infotehnoloogiline võimekus oma kodanikele sellise teenuse pakkumiseks, kinnitas E-Tervise sihtasutus.