Norra toetusel luuakse Eestisse laste vaimse tervise keskused

Laste vaimne tervis.

FOTO: Panther Media / Scanpix

Sotsiaalministeerium loob Norra toetuse toel regionaalsed laste vaimse tervise keskused Pärnu, Ida-Viru ja Tartu piirkonda.

Sotsiaalministri sõnul annab keskuste loomine olulise panuse lastepsühhiaatria valdkonna arengusse Eestis. «Tänu vaimse tervise keskustele tõuseb laste vaimse tervise teenuste tase ja kättesaadavus. Samuti paraneb valdkondade vaheline koostöö laste ja noorte vaimse tervise probleemide märkamisel ja õigeaegsel sekkumisel,» lisas Taavi Rõivas.

Laste vaimse tervise keskustes hakatakse osutama ambulatoorseid ning Tallinnas ja Tartus ka statsionaarseid psühhiaatrilisi teenuseid eri vanuses lastele ja noorukitele. Arendatakse väärkoheldud laste diagnostika- ja sekkumiste süsteemi. Üheks keskuste ülesandeks on ka lastega töötavate spetsialistide (lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, politsei, õpetajad jt) koolitamine ja nendevahelise võrgustikutöö toetamine.

Regionaalsete keskuste taotlusvoor oli avatud 27. mai kuni 1. oktoober. Taotlejad said olla haiglad ja laekus kolm projekti: «Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus», «Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine» ja «Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja noorukitele».

Regionaalsete keskuste taotlusvooru kogusumma on 1 275 000 eurot, maksimaalne summa ühele projektile on 425 000, minimaalne 170 000 ning omaosalus on 15 protsenti. Valikukomisjoni otsusega kinnitati, et maksimaalne toetussumma antakse kõigile kolmele projektile.