Euroopa Ravimiamet: beebipillide kasu ületab riskid

Uue põlvkonna beebipillid, mida peetakse suhteliselt ohutuks.

FOTO: Mihkel Maripuu

Nii Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee kui ka inimravimite komitee leidsid, et kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) ehk rahvakeeli beebipillide kasutamisest oodatav kasu ületab võimalikud riskid.

Venoosne trombemboolia on beebipillide kasutamisel juba aastaid teadaolev, kuid harvaesinev risk, kirjutab ravimiamet. Riski esinemise sagedust hinnati aga tänavu uuesti.

Nii Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee kui ka inimravimite komitee leidsid, et beebipillide kasu soovimatu raseduse ärahoidmisel ületab riske.

Risk sõltub koostisest

Siiski on erinevat tüüpi pillide kasutamisel tromboosi tekkerisk pisut erinev, mistõttu täiendatakse beebipillide ravimiinfosid täiendatakse veelgi, et naised saaksid koos arstiga arutada sobiva kontratseptiivi valikut. Naised peavad teadvustama veenitrombi nähte ja sümptomeid ning arstid peavad ravimi määramisel arvestama naise individuaalsete riskifaktoritega.

Arteriaalse trombemboolia risk on väga madal ning östrogeeni väikses annuses (etünüülöstradiool <50 mcg) sisaldavate beebipillide vahel selle tekkes erinevust ei ole. Tänapäeval sisaldavad kõik beebipillid väikses annuses etünüülöstradiooli.

Venoosse trombemboolia tekkerisk aastas 
Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset kontratseptiivi (KHK)/plaastrit/rõngast ja kes ei ole rasedad

umbes 2 naisel
10 000-st

Naised kes kasutavad KHK’d, mis sisaldab levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaatiumbes 5-7 naisel
10 000-st
Naised kes kasutavad KHK’d, mis sisaldab etonogestreeli või norelgestromiiniumbes
6-12 naisel
10 000-st
Naised kes kasutavad KHK’d, mis sisaldab drospirenooni, gestodeeni või desogestreeliumbes
9-12 naisel
10 000-st
Naised kes kasutavad KHK’d, mis sisaldab kloormadinooni, dienogesti või nomegestrooliUuringud on käimas või plaanitud
Tagasi üles