Seitse fakti, mida peaks teadma beebipillide kasutaja

FOTO: SCANPIX

Ehkki ravimiameti kinnitusel ületab beebipillidest saadav kasu võimalikke riske, siis on mõned olulised punktid, mida kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutaja teadma peaks.

1. Kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) kasutamise oodatavat kasu (soovimatu raseduse ärahoidmine) ning võimalikke riske on üleeuroopaliselt hinnatud. Olemasolevate andmete põhjal ületab kasutamisest saadav kasu võimaliku veenitrombi riski. See risk on teadaolev ja väga madal.

2. Kui te kasutate beebipille ning mingeid probleeme sellega ei kaasne, siis ei ole mingit põhjust ravi katkestada. Samas on oluline, et te teadvustaksite veenitrombi riski.

3. Veenitrombi risk sõltub gestageeni tüübist ravimis, mistõttu on erinevate beebipillide kasutamisel erinev risk veenitrombi tekkeks. Aasta jooksul beebipille kasutavast 10 000 naisest on 5 kuni 12 naisel risk veenitrombi tekkeks. Võrdluseks – beebipille mittekasutavast 10 000 naisest võib kahel naisel tekkida aastas veenitromb. Võrdle ravimeid siin.

4. Veenitrombi riski suurendavad mitmed faktorid ning need võivad ajas muutuda. Riskifaktoriteks on ülekaal, vanuse tõus, perekonnas veenitromb suhteliselt noores eas, migreen või pikaajaline liikumisvõimetus. Risk veenitrombi tekkeks on suurem beebipillide kasutamise esimesel aastal.

5. Kõige sobivama kontratseptiivi valikut peaksite arutama koos arstiga.

6. KHK kasutamise ajal peate olema valvas veenitrombi nähtude suhtes, milleks võivad olla tugev jalavalu või -turse, seletamatu hingamisraskus, kiire hingamine või köha, valu rindkeres, näo, käe või jala nõrkus või tundetus. Kui teil tekib ükskõik milline eelloetletud nähtudest, võtke kohe ühendust arstiga.

7. Kui ravimi kasutamise ajal teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada ravimiametit. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutuse kohta.

Populaarne

Tagasi üles