Tervishoiuteenuse pakkuja saab õiguse reklaamida oma hindu

Ravimireklaam.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Riik plaanib muuta reklaamiseadust, et tervishoiuteenuse pakkujad saaksid muuhulgas õiguse avaldada reklaamides ka oma teenuste hindu.

Reklaamiseaduse muudatuse eesmärk on võimaldada patsiendil erinevate tervishoiuteenuse osutajate pakutavate teenuste vahel valides arvestada ka teenuse hinda, kaitstes selliselt tema majandushuve, vahendab BNS. Patsiendil on õigus saada asjakohast teavet, mis on vajalik teenuse valiku osas otsuse tegemiseks. Seejuures ei ole lubatud tervishoiuteenuse kohta käivat infot edastada viisil, mis on suunatud teenuse või kauba müügi suurendamise eesmärgile ehk reklaamile.

Neljapäeval valitsuse ette jõudva eelnõu järgi lubatakse tervishoiuteenuse osutajal avalikustada oma tervishoiuteenuste hinnakiri. Reklaamiseaduse alusel on tervishoiuteenuse reklaam keelatud, kuid tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiutöötaja kohta käiva info avaldamist ei loeta reklaamiks. Edaspidi ei loeta ka hinnakirja avalikustamist tervishoiuteenuse reklaamiks.

Eelnõu järgi täiendatakse loetelu teabest, mida ei loeta tervishoiuteenuse reklaamiks selliselt, et lisaks teabele tervishoiuteenuse osutaja nime, tööaja, tegevuskoha, eriala ja tervishoiutöötaja nime, eriala, akadeemilise kraadi ja kontaktandmete kohta ning osutatavate tervishoiuteenuste loetelule võimaldatakse avalikustada ka teave osutatava tervishoiuteenuse hinna kohta.

Tagasi üles