Tosina aastaga on üledoosi tõttu surnud üle 1100 inimese

Süstlad.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Aastatel 1999-2012 on Eestis uimastite üledoosi tõttu surnud kokku üle 1100 inimese, selgub uimastite tarvitamise vähendamise poliitika valgest raamatust.

Siseministeeriumi eestvedamisel koostatud dokumendist selgub, et Eestis on uimastisurmade arv kõrge ning võrreldes teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega on Eestis üledoosidesse suremus eriti kõrge 15-39-aastaste seas, samuti meeste seas. Kokku 85 protsenti üledoosisurmadest oli seotud fentanüüli ja 3-metüülfentanüüli tarbimisega.

Aastatel 1999-2012 suri Eestis narkootikumide üledoosi tõttu kokku 1118 inimest, neist 170 aastal 2012.

Dokumendist selgub, et aastatega on üledoosi surnute keskmine vanus järjepidevalt tõusnud. Kui aastal 2002 oli keskmine üledoosi surnud inimene 24-aastane, siis 2012. aastal 31-aastane.

Samuti on kasvanud süstivate narkomaanide vanus. Nii oli 2012. aastal süstivate narkomaanide keskmine vanus 30 eluaastat ning nende keskmine süstimise staaž 11 aastat. Vaid kaheksa protsenti süstivatest narkomaanidest on süstinud vähem kui kolm aastat.

Süstivate narkomaanide arv on küll viimastel aastel langenud, kuid püsib endiselt kõrgel tasemel. Nii oli aastal 2009 süstivaid narkomaane 15-44-aastase seas 15 675 ning 2009. aastal 5362 ehk vastavalt 2,7 ja 0,9 protsenti vastava vanusegrupi seas.

Dokument märgib, et ligi pooled süstivatest narkomaanidest on HIV-positiivsed.

Ka toob valge raamat esile, et Eestis on ELi keskmist arvestades kõrgem narkootikumide tarvitamise tase 15-16-aastaste kooliõpilaste seas.

Valge raamat nendib, et praegu on narkomaania ennetuse, rehabilitatsiooni, taasühiskonnastamise ja kahjude valdkonnad süsteemselt välja arendamata.