E-tervise juht: oleme teistele riikidele eeskujuks
Lisatud KUKU raadio intervjuu!

E-tervise juht Raul Mill.

FOTO: Mihkel Maripuu

E-tervise sihtasutuse juht Raul Mill kinnitab, et paljud riigikontrolli auditis välja toodud probleemid on viimase paari aastaga kaardistatud sihtasutuse nõukogus ja juhatuses ning need on töös.

E-tervise sihtasutus (ETSA) kinnitas pressiteates, et neil ei ole tehtut mõtet häbeneda ning e-tervise «tervis» on endiselt hea. Eesti on e-tervise alal maailmas üks liidreid, teatas ETSA.

«On tähelepanuväärne, et samal päeval, kui riigikontroll tuli välja kriitilise auditiga, rääkis president Rootsis Kirunas e-tervise edusammudest Eestis,» ütles Raul Mill.

Mill tõi esile, et uudsete ja kogu riiki hõlmavate digitaalsete süsteemide rakendamine võtab aega. Kui riigikontroll heidab ette ajalisi viivitusi ja süsteemi käivitamise kallimaks muutumist, siis ka teiste suurte asjade ellu viimine on võtnud ikkagi aastaid, olgu selleks x-tee, ID-kaart või ka eduloona toodud digiretsept, selgitas ETSA.

Mill tõi uute e-tervise alaste projektidena näiteks, et sellest aastast hakkab tööle elektrooniline kiirabikaart, mis tõstab abi andmise kiirust, vähendab kiirabitöötajate bürokraatiat ja mille abil kiirabi teab juba saabudes, milliste terviseriskidega on eluliselt oluline patsiendi puhul arvestada. Suvel käivituv digitaalne tervisetõend (e-tõend) tähendab, et näiteks juhiloaks vajaliku tervisetõendi saamiseks ei pea uuesti arsti juurde minema ega paberdokumente ühest asutusest teise viima. Või kasvõi selle aasta teises pooles tööle hakkav riiklik tervishoiu pildipank, kuhu kõik teenuse osutajad edastavad ülesvõtteid ja kus kõigil on võimalik raviteenuse osutamiseks neid vaadata. Tervishoiuteenuse osutajad ei pea enam piltide hoiustamise eest maksma.

«Nii edu kui ka asjalik kriitika panevad meid enam pingutama pakkumaks uusi e-tervise alaseid lahendusi. Me ei saa õppida teistelt riikidelt, sest oleme selles vallas ise eesrinnas, kuid võimalikest tagasilöökidest hoolimata üritame olla senisest paremad ja innovaatilised,» märkis e-tervise sihtasutuse juht.