Suurhaigla pole iPatsienti tööle saanud üle aasta aja

E-tervise käivitamine ei käi nii hõlpsalt kui loodetud.

FOTO: Liis Treimann / Postimees

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) ei ole üle aasta aja uuesti tööle saanud oma digiregistratuuri iPatsient ja see on tekitanud palju nurinat patsientides.

Haigla ütles Meditsiiniuudistele, et enne iPatsiendi tööle saamist on oluline korda saada hoopis digisaatekirja süsteem. 

«Ida-Tallinna keskhaigla on e-tervise digiregistratuuriga liitunud. Digiregistratuur koosneb mitmest osast. ITK on liitunud ja kasutab digisaatekirjade allalaadimise ja edastamise teenust,» selgitas haigla turundusjuht Inge Suder.

«Me eelistame perearstide poolt väljastatud ja TISi (ehk www.digilugu.ee – toim) saadetud digisaatekirju pabersaatekirjadele, sest viimased ununevad patsientidel aeg-ajalt koju ja siis peavad nad oma vastuvõtu eest ise tasuma. Kui saatekiri on digitaalne, siis saame selle TISist alla laadida ja patsient ei pea muretsema, kui saatekirja kaasas ei ole,» lisas ta.

Suder märkis, et koostöös TÜKi, PERHi, haigekassa, sotsiaalministeeriumi, Eesti e-tervise SA ja perearstidega ollakse alustanud digiregistratuuri kontseptsiooni uuendamist. «Oleme kokku leppinud, et esmalt keskendume digisaatekirjadele, mis on eriarsti juurde aja broneerimise aluseks,» kordas ta.

Suder selgitas veel, et ITK arendas iPatsiendi portaali esimese raviasutusena välja 2007. aastal. «Platvorm võimaldas patsientidel broneerida internetikeskkonnas aega arsti vastuvõtule, vaadata operatiivselt analüüside ja uuringute tulemusi. Tänaseks on võetud kasutusele riigi poolt välja arendatud tervishoiu infosüsteem (TIS), mille osad funktsionaalsused kattuvad iPatsiendi platvormiga. Sellest tulenevalt oli mõistlik patsiendiportaali kontseptsioon ümber kujundada ja paraku on uue süsteemi loomine võtnud oodatust kauem aega,» teatas Suder.

ITK peab tagama tema sõnul patsientide delikaatsete isikuandmete turvalise liikumise ja kuvamise erinevate internetipõhiste infosüsteemide vahel. Viimasel ajal on infosüsteemide arendus suunatud haigla patsientide andmete edastamisele riiklikku infosüsteemi ja seal on patsientidele andmed kättesaadavad.

«IPatsient on ITK kaubamärk ja me soovime seda oma haigla vajadustest lähtudes ka tulevikus kasutada ja edasi arendada. Tulevikus saab iPatsienti ja digiloo patsiendiportaali kasutada paralleelselt,» lubas Suder.