Amet: Eesti ei ole arstide jaoks transiitmaa

Operatsioon.

FOTO: Caro / Scanpix

Seni on vaid neli idasuunalt tulnud arsti saanud terviseametilt tõendi teise Euroopa Liidu liikmesriiki tööle minekuks. Neist üks oli anestesioloog, kes on registreeritud ka Soome registris.

Terviseamet on alates 2003. aastast andnud Eestis töötamise õiguse 62 mõnes endises NSVL-i liikmesriigis hariduse omandanud eriarstile. Neist 37 on olemas töökoht Eestis, teatas terviseamet.

Arstide pädevusele ja ravikvaliteedile annab hinnanguid tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon. Viimase 11 aasta jooksul on komisjon saanud kokku 1043 kaebust ravikvaliteedi hindamiseks. 271 juhul on komisjon tuvastanud erinevaid probleeme, 189 juhul ka arstliku vea. Vaid ühel juhul on seni kaebus esitatud välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud arsti kohta, kuid siiski oli kaebus komisjoni arvates põhjendamatu. 

Samuti ei pea paika väited nagu oleks Eesti puhul tegu kolmandatest riikidest siia tööle tulla tahtvate arstide jaoks transiitmaaga, teatas terviseamet. Mitte ühelgi Eestis registreeritud välisriigis hariduse omandanud arstil ei ole õigust ega võimalust saada kohe ja kiiresti sooduskorras tööle mõnda teise EL liikmesriiki. Selleks tuleb tal eelnevalt kolm aastat pidevalt töötada Eestis. Isegi kui nad läheksid ja prooviksid pärast Eesti tervishoiutöötajate registrisse kandmist kohe mujale minna, siis tähendaks see neile uuesti esmakordset registreerimist järgmises riigis, kinnitas terviseamet.

Seni on vaid neli idasuunalt tulnud arsti saanud terviseametilt tõendi teise EL liikmesriiki tööle minekuks, neist üks oli anestesioloog, kes on registreeritud ka Soome registris. Pigem tundub, et need arstid, kes Eestisse tegelikult tulla on soovinud, on siin töötamisega jäänud rahul, kinnitas amet.

Terviseamet peab väga oluliseks, et  uuesti  vaadataks üle kuni 2008 aastani kehtinud seadusesäte, mille alusel sai toonane tervishoiuamet suunata kolmandates riikides hariduse omandanud arste kohustuslikule kohanemisajale. See võimaldaks kasutada ka erialaseltside kompetentsi kohanemisaja programmi koostamisel.

Populaarne

Tagasi üles