Riigiasutused vaatavad e-tervisele läbi sõrmede

E-tervise juhi Raul Milli sõnul ei saada mõned töötervishoiuasutused e-tervisesse ühtki dokumenti, kuigi peaksid.

FOTO: Mihkel Maripuu

Ehkki tervishoiuteenuste osutajad peavad seaduse kohaselt edastama andmeid tervise infosüsteemi, paljud seda ei tee.Muuhulgas ei täida seadust mitmed töötervishoiuasutused. See ei ole aga olnud neile riigihangete võitmisel takistuseks.

E-tervise Sihtasutuse (ETSA) koduleheküljel on avalikuks lugemiseks üleval nimekiri tervise infosüsteemiga (TIS) liitunud tervishoiuasutustest. Terviseameti kodulehel omakorda aga töötervishoiuteenuse osutajate nimekiri. Paraku kattuvad need nimekirjad vaid osaliselt.

Näiteks puudub ETSA nimekirjast Medica Teenused OÜ, mis võitis riigihanke ja osutab töötervishoiuteenust sotsiaalkindlustusametile.

«Medica Teenused OÜ juhataja Heivi Herne kinnitas telefonivestluses, et nad on liitunud ja et muud moodi ei olegi tegevusluba võimalik saada,» kinnitas sotsiaalkindlustusameti pressinõunik Elve Tonts.

Tõepoolest, liitumine on vajalik tegevusloa saamiseks. Samas nentis ETSA juht Raul Mill, et kui asutus e-tervisesse kunagi ühtegi dokumenti saatnud ei ole, siis on liitumine vaid näiline, mistõttu ei ole mõtet tervishoiuasutust ETSA kodulehel välja tuua. TISi ju reaalselt ei kasutata. «Vastasel juhul oleksid kõik tegevusloaga asutused kodulehel väljas,» selgitas Mill.

Heivi Herne tõdes, et TISi pole kasutama hakatud. «Pakutud tasuta andmete saatmise võimalust arstiportaali kaudu on olnud väga raske hakata kasutama. Me lootsime kuni aasta lõpuni selle rakenduse peale,» nentis Herne, kes tõi välja, et töötaja peab läbima koolituse, kuid ETSA ei korralda koolitusi eriti sageli.

Milli sõnul korraldatakse koolitus kohe, kui asutus selleks ise soovi avaldab. Herne kinnitusel on ETSAga raske olnud kontakti saada, ent pärast Postimehe pöördumist hakkasid tema sõnul asjad liikuma ja töötajatele tehti viimaks koolitus. ETSA sõnul ei vasta tõele, et nendega on raske kontakti saada.

Ka ei olnud liitunud tervishoiuasutuste nimekirjas pikka aega näiteks Esmed Töötervishoid OÜd. See ei ole olnud aga takistuseks põllumajandusministeeriumi riigihanke võitmisel.

Esmed Töötervishoid OÜ on põllumajandusministeeriumile töötervishoiuteenust osutanud 2010. aastast. Tänavu veebruari alguses võitis sama ettevõtte taas riigihanke. Tõsi, jaanuari lõpust on 2005. aastal loodud ettevõte TISiga liitunud asutuste nimekirjas.

«Esmed Töötervishoid OÜ käis koolitusel eelmisel aastal, leping on tehtud, aga ühtegi dokumenti nad saatnud ei ole,» kinnitas ETSA kommunikatsioonijuht Aivar Jarne.

«Digiloo toimimine töötervishoiu spetsiifikast lähtuvalt pole veel lahendatud ega ka mitte käepärane, kuid esimesed sammud on astutud. On dokumente, mida teised arstlikud erialad ei kasuta, ja nende arendamiseni pole veel jõutud,» nentis Esmed Töötervishoid OÜ juht Doris Sepp, kes tõi välja, et süsteemi puhul on küsitavusi palju.

Samas on sotsiaalministeeriumi töötervishoiuhanke võitja Qvalitas Arstikeskus AS ning selle juhatuse esimehe Tõnu Veldi kinnitusel ei ole andmete saatmine midagi üle jõu käivat, ehkki nõuab tööd ja investeeringuid.

«Töötajatele tervisekontrolli korraldamisel oli meile oluline, et ettevõttel on terviseameti väljastatud tegevusluba meditsiinilise töötervishoiuteenuse osutamiseks, mida kontrollisime terviseameti kodulehel enne pakkumuse ettepaneku tegemist,» kinnitas põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer.