Parimaid tulemusi annab noorte korraldatud HIVi ennetustöö

HIVi kiirtest.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Nii asjatundjate kui ka noorte hinnangul annab HIVi ennetustöös häid tulemusi noortelt noortele metoodika, mida on ka riik viimastel aastatel toetanud.

Ühingud õpetasid lõppenud õppeaastal välja 233 noort, kes korraldasid kokku 80 ettevõtmist, kuhu oli haaratud veel enam kui tuhat noort inimest. Noortelt noortele metoodika eelis on asjaolu, et koolitustel osalenud mõjutavad oma ringkonna noori pikaajaliselt ka koolituste lõppemise järel. Näiteks Süda-Eesti Sotsiaalkeskus koordineerib koolitatud noorte aktiivsena hoidmiseks Facebooki suhtlusgruppi «Noortelt noortele».

Viimasel aastal pöörati ennetustöös enim tähelepanu nõrgemast sotsiaalmajanduslikust keskkonnast pärit noortele, sealhulgas noortele, kes elavad tõmbekeskustest kaugemal, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes õpivad hariduslike erivajadustega laste koolides või erikoolides. Samuti tegeldi nende noorte vanematega ning hariduslike erivajadustega laste koolide töötajatega.

Noortelt noortele metoodikaga HIVi ennetustööd viisid läbi ministeeriumi toetusel kolm ühingut – MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, MTÜ Living For Tomorrow ning MTÜ Eesti Assotsiatsioon Anti-AIDS.

Lisaks noorte koolitamisele ja ennetustöö korraldamisele jagasid ühingud teavet HIVi ja teiste sugulisel teel levivate haiguste kohta ka noorteühingutes ja noortekeskustes ning koolitasid hariduslike erivajadustega laste õppeasutuste personali.

Tavatöö käigus täiendasid ühingud koolituste ja ennetusprojektide metoodikat, uuendatud meetodikogu on kättesaadav Eesti Assotsiatsioon Anti-AIDS Facebooki lehel ning Living For Tomorrow kodulehel.