HIVsse nakatumine Eestis vähenes märgatavalt

Pildil HIVi sümboliseerivad punased lindikesed. FOTO: SCANPIX

HIVi leviku tõkestamise ennetustegevus on olnud positiivne: võrreldes 2007. aastaga vähenes 2013. aastaks uute HIV-nakkuse juhtude arv pea poole võrra.

Nakkuse levik on enim vähenenud nooremates vanuserühmades, kuigi võrreldes 2012. aastaga juhtumite arv veidi kasvas. HIVi nakatunute arv on Eestis jätkuvalt üks Euroopa Liidu kõrgemaid. 2013. aasta lõpus oli Eestis 8702 HI-viiruse kandjat ja 414 AIDSi-haiget.

Lähima kümne aasta jooksul saab HIVst Eestis üks olulisim haiguskoormuse põhjustaja. HIVi nakatumise langustendentsis püsimiseks tuleb jätkata ennetus- ja ravitegevust ning pidevat testimist.

Tagasi üles
Back