Pevkur peab riigi praegust tervishoiu- ja alkoholipoliitikat tulemuslikuks

Sotsiaalminister Hanno Pevkur

FOTO: Liis Treimann

Sotsiaalminister Hanno Pevkur tõstis valitsuse pressikonverentsil rahvastikutervise arengukava 2009. aasta aruannet kommenteerides esile keskmise eluea tõusu ja alkoholitarbimise vähenemist.

«Tervena elatud aastate tõus on kindlasti positiivne,» ütles ta valitsuse pressikonverentsil. Viie aasta jooksul on tervena elatud aastad kasvanud viie võrra, meestel on see praegu 55 ja 59 eluaastat.

Pevkuri sõnul on see väga hea, kuid ambitsioon on oluliselt suurem. 2020. aasta eesmärgiks on võetud 60 tervena elatud aastat meestel ja 65 aastat naistel.

«Ka keskmine oodatav eluiga on tõusnud päris kenasti,» Praegu on keskmine oodatav eluiga sünnihetkel meestel 68,5 aastat ja naistel 84 eluaastat. 2020. aasta eesmärgiks on seatud meestel 75 ja naistel 84 aastat.

Pevkur märkis ära ka liiklussurmade vähenemise, eelmisel aastal hukkus liikluses 100 inimest. Alkoholitarbimine vähenes 12,9 liitrilt 10,2 liitri absoluutalkoholini elaniku kohta. Mõlemad mõjutavad rahva tervist olulisel määral.

Sotsiaalministri sõnul on sellel mitmeid põhjuseid ning Eesti on nüüd alkoholitarbimises ühel pulgal Soomega. «Päris kena vähenemine,» kommenteeris ta.

Vastates küsimusele, millal Eesti alkoholitarbimises Euroopa keskmike või viimaste hulka jõuab, sõnas sotsiaalminister, et see sõltub paljudest asjaoludest.

Pevkur rääkis, et lisaks riiklikule poliitikale mõjutavad tarbimist ka inimeste suhtumine ja kultuuriline taust. Ta tõi näite, et liberaalse alkoholipoliitikaga Itaalias on alkoholi tarbimine inimese kohta väiksem kui väga rangete piirangutega Soomes. Tema sõnul ei saa seega alati kõike seadustega muuta. «Meie seaduslikud piirangud on väga tugevad,» ütles Pevkur, «riigi suund on selle poole, et inimeste alkoholitarbimine võiks väheneda.»

Ta kiitis uut põhikooli õppekava, kus terviseõpetuses on ennetustel oluline osa. Ministri sõnul tuleks tegeleda sellega, kuidas noored reaalselt alkoholi kätte saavad.

Justiitsminister Rein Lang rääkis, et iga päev saab ministeerium mõnelt tallinlaselt ettepaneku keelata kategooriliselt alkoholimüük alaealistele. «Pidevalt vastame, et alaealistele alkoholimüük on kategooriliselt keelatud juba kümme aastat,» rääkis Lang.

Negatiivsest märkis Pevkur meeste enesetappude tõusu. Eelmisel aastal võttis endalt elu 269 eestimaalast, aasta varem oli see arv olnud 242. Enesetapjate seas oli palju tööealisi, 45-64 aasta vanuseid mehi.

Eelmisel aastal vähenes tervishoiu rahastamine, kuna sotsiaalmaksu laekumiste tulu vähenes. «See võib mõjutada 2010.-2011. aastate tulemusi, tulevikus on näha,» jäi ta ettevaatlikuks.

Pevkur kommenteeris suurt suvist õnnetussurmade arvu, öeldes, et iga kaotatud inimelu mõjutab ka statistikat, oodatavat eluiga, eriti meestel. Liiklusõnnetustes ja uppumise tõttu on hukkunud peamiselt noored mehed.

Sotsiaalminister märkis, et suurem osa eelmisel nädalal avaldatud inimvara raportis esitatud ettepanekuid on juba töös või ettevalmistamisel. «Kõikide nende teemadega tegeletakse või plaanitakse rohkem tegeleda järgmistel aastatel,» ütles ta. «Raport on küll tore dokument kokkupanduna, aga teiselt poolt - väga palju uut ja põrutavat teadmist seal pole.»

Tagasi üles