Eestis saab arstiabi kümme korda odavamalt kui Saksamaal

FOTO: SCANPIX

Uuringute põhjal maksavad arstiabi teenused Eestis kümme korda vähem kui Saksamaal, kuigi teenuste kvaliteet on sama.

Tartu Ülikooli peremeditsiini kliiniku professor Ruth Kalda rääkis täna Tartus toimuval Eesti perearstide seltsi aastakonverentsil, et nii mujal maailmas, kui ka Eestis on arstiabiga rahulolu üsna kõrge.

«Meie inimeste rahulolu perearstidega ei saaks enam kõrgem olla, me oleme teinud kõik,» lisas Kalda ja tõi välja, et Eestis osutavad arstid teenuseid hästi ja mitmekülgselt, aga teiste riikidega võrreldes üsna odavalt.

«Üks uuringu eesmärkidest oli võrrelda kulutusi, mida kvaliteetsete teenuste osutamiseks tehakse ning teha selgeks, kas kulutused ja kvaliteet on omavahel seotud. Võrreldes Saksamaaga tehakse Eestis kõiki teenuseid kümme korda odavamalt, kuigi kvaliteet on sama,» ütles Kalda ning lisas, et meie arstiabile tehtud kulutusi võib võrrelda Ungari ja Leeduga.  

Perearstidega ollakse rahul

Üle 90 protsendi inimestest üle maailma eelistab pöörduda perearstide juurde. Eestis on see protsent ligi 93 protsenti. «Meil on ka vaba juurdepääsu mujale, näiteks mitmetele eriarstidele,» lisas Kalda.

Viie punki skaalal hindavad Eesti patsiendid arstiabi kättesaadavust, ooteaja pikkust ja üldist  rahuloluarstiabiga ligi 4,3 punktiga. Selline tulemus on Kalda hinnangul üsnagi hea.

Rahvusvaheliste uuringute põhjal tõi Kalda välja, et Eesti paistab maailmas silma eelkõige arstiabi järjepidevuse ja kõikehõlmavusega. «Sellest lähtub, et meil ei ole vaja seitset spetsialisti, piisab kahest, aga heast,» lisas ta. Samuti on Eesti arstiabi esirinnas ka arstide väljaõppe ja koordineerituse poolest.

«Hästi silmapaistvad oleme kuluefektiivsuse seisukohalt, kuigi finantsilised tingimused on meil keskmised ja arenguruumi on päris palju,» lisas Kalda.