Raseduse katkestamise tähtaega tahetakse täpsustada

Abordi tegemise tähtaega tõlgendavad tervishoiutöötajad praegu kohati erinevalt.

FOTO: SCANPIX

Riigikogu sotsiaalkomisjoni eelnõuga täpsustatakse raseduse katkestamise tähtaega vältimaks olukorda, kus tervishoiuteenuse osutajad tõlgendavad seadust erinevalt.

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis valitsusele arvamuse andmiseks «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seaduse» eelnõu, millega muu hulgas täpsustub raseduse katkestamise tähtaeg, vahendab Med24.

Hetkel kehtiva seaduse järgi võib rasedust katkestada, kui see ei ole kestnud kauem kui 11 nädalat. Kauem kui 11 ning kuni 21 nädalat kestnud raseduse võib katkestada, kui rasedus ohustab raseda tervist; sündival lapsel võib olla raske vaimne või kehaline tervisekahjustus; raseda haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist; rase on alla 15-aastane; rase on üle 45-aastane.

Naistearstide selts tegi muudatusettepaneku, kuna selline raseduse kestuse sõnastus on tekitanud olukorra, kus erinevate tervishoiuteenuse osutajate juures tõlgendatakse seadust erinevalt ning koheldakse ka patsiente sellest tulenevalt erinevalt: erialaliselt hinnatakse raseduse kestust täisnädalates ja päevades.

Õigusselguse huvides tegi Eesti Naistearstide Selts ettepaneku täpsustada seadust selliselt, et rasedust võib katkestada, kui see on kestnud vähem kui 12 nädalat. Kauem kui 12 ning vähem kui 22 nädalat kestnud raseduse võib katkestada juhul, kui esineb mõni eelpool toodud tingimustest.

Populaarne

Tagasi üles