Sünnijärjekord mõjutab intelligentsust ja iseloomu

FOTO: Panther Media/Scanpix

Värske uurimuse kohaselt võib sünnijärjekord mõjutada lapse iseloomu ja intelligentsust. Esmasündinud on tavaliselt targemad, nooremad lapsed on aga avatumad ning saavad koolis paremaid hindeid.

Kuigi uurimuse tulemused toetavad varasemaid hüpoteese - näiteks seda, et esmasündinud on võimekamad -, on nad vastuolus arvamusega, et vanimad lapsed on kõige ekstravertsemad, vahendab Tartu ülikooli teadusportaal Novaator.

Värske uurimuse kohaselt eksisteerivad õdede-vendade vahel kasvatuslikud erinevused isegi siis, kui vanemad seda igati vältida püüavad.

Enamik varasemaid sünnijärjekorra mõju analüüsivaid uurimusi on käsitlenud erinevatest peredest pärit lapsi. Näiteks on varem vaadeldud USA presidente, Nobeli laureaate või NASA astronaute, et välja selgitada, kas nende hulgas on rohkem esmasündinuid või pere nooremaid lapsi.

Leiti, et USA presidendid ja Nobeli laureaadid on valdavalt esmasündinud, samuti olid 23st esimesest NASA astronaudist 21 pere vanimad lapsed. Paraku ei vaadelda sellistes uurimustes võrdlevalt just sama pere lapsi.

Lisaks on enamikus varasemates uuringutes palutud katsealustel meenutada oma lapsepõlve või teismeliseiga. Selline meetod ei pruugi aga olla adekvaatne, sest inimesed võivad oma minevikku valesti mäletada.

Uues uurimuses küsitles Tiffany Frank ja tema kolleegid New Yorgi Adelphi ülikoolist 90 paari keskkooliõpilastest õdesid-vendi. Katsealustel paluti teada anda oma hinnetest ning võrrelda ennast intelligentsi, akadeemilise võimekuse ja töökuse poolest õdede-vendadega.

Samuti koguti katsealuste akadeemiliste võimete testide tulemusi ja hindeid, et laste enesehinnangut kontrollida. Esmasündinud said intelligentsustestides paremaid tulemusi, nooremad lapsed aga paremaid hindeid.

Teises katses uuriti iseloomuerinevusi 76 keskkoolis käiva õe-venna paari vahel. Katsealustel paluti vastata reale väidetele, mis võimaldasid hinnata isiksuseomadusi. Selgus, et pere nooremad lapsed olid vanemate lastega võrreldes ekstravertsemad – paremad suhtlejad, avatumad – samuti sentimentaalsemad, andestavamad ja avatumad uutele kogemustele. Esmasündinud olid aga suuremad perfektsionistid.

Teadlaste arvates võivad esmasündinud lapsed olla intelligentsemad, sest mingi aja said nad olla ainsad lapsed ning vanemate tähelepanu keskpunktis. Nooremad lapsed saavad aga paremaid hindeid, sest vanemad õed-vennad aitavad neil hakkama saada õppeainetega, mille nad ise juba läbinud on. Nooremad lapsed võivad tunda ka survet vanematest õdedest-vendadest paremaid hindeid saada, et vanemate tähelepanu pälvida.

Nooremad lapsed võivad olla uutele kogemustele avatumad, sest on näinud oma vanemaid õdesid-vendi raskustest jagu saamas ning tunnevad ennast proovile pannes suuremat kindlust, arvasid teadlased.

Populaarne

Tagasi üles