Suureneb asenduskodu laste võimalus saada hingeabi

Asenduskodusse sattunud laste hingelist seisundit on tavainimesel väga raske mõista ja hinnata.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Alanud aastal asub lastefond oma kampaania «Katkised hinged» raames toetama Eesti asenduskodusid, suurendades seal elavate laste võimalusi saada vajalikku teraapilist tuge.

Tudulinna asenduskodu juhataja Karis Mugamäe selgitab, et asenduskodusse elama sattunud lapsed on oma elus läbi elanud asju, millest tavainimesel võib olla väga raske aru saada. Samuti ei suuda need lapsed tihti ka ise kogetut ega teiste inimeste käitumist mõista.

«Laps on alati aus ning tal on oma vanemate ja kodu vastu siirad tunded. Olukord, kus sa oled eemal oma emast, isast ja kodust ning tunned, et sinu kõige lähedasemad ei hooli sinust, ei ole kerge kellegi jaoks, eriti raske on see aga lapse jaoks, kes peab oma elu jätkama asenduskodus,» räägib ta.

Et last sel keerulisel eluaetapil aidata, on vaja professionaalseid teadmisi ja kogemusi, mida omavad vaid väljaõppinud terapeudid. «On vaja kedagi, kes last mõistaks ja ütleks õigel ajal õigeid sõnu,» rõhutab Mugamäe teraapia rolli sellistes olukordades.

Just Tudulinna asenduskodu toetamisest viimase nelja aasta jooksul sai ka Tartu ülikooli kliinikumi lastefond idee selleaastaseks kampaaniaks, millega soovitakse toetada ka teisi asenduskodusid, kes vajavad täiendavat tuge lastele vajaliku teraapia võimaldamisel.

«Sellega soovime juhtida avalikkuse tähelepanu asenduskodu laste hingehaavadele ning koguda annetusi neile vajaliku terapeutilise toe pakkumiseks,» märgib Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi tegevjuht Sandra Liiv.

Annetuste abil rahastatakse terapeutide, psühholoogide, eripedagoogide ja teiste erialaspetsialistide järjepidevat nõustamistööd asenduskodudes, kus kasvavad lapsed ei saa suure vahemaa, transpordi puudumise ja kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade või teiste tegurite tõttu kas üldse mitte või õigeaegselt nende läbielamisi silmas pidades äärmiselt vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

Lastefond on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.

Lähemat infot kampaania kohta leiab organisatsiooni kodulehelt.

Populaarne