Naljapäevast pole pabertõendiga nalja

Kuvatõmmis veebilehelt digilugu.ee

FOTO: digilugu.ee

Homsest, 1. aprillist hakatakse väljastama mootorsõiduki lubade saamiseks või uuendamiseks vaid digitaalseid ehk e-tervisetõendeid.

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala tervisenõuetele. Mootorsõidukijuhi tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Tervisetõendi taotlemiseks on vaja täita patsiendiportaalis tervisedeklaratsioon. Selleks on vaja siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga patsiendiportaali, mis asub aadressil digilugu.ee. Tervisedeklaratsioon tuleb digiallkirjastada ja see kehtib 30 päeva.

Tervisetõendi väljastaja tutvub tervisetõendi taotleja poolt täidetud tervisedeklaratsiooniga, viib läbi tervisekontrolli, teostab vajalikud lisauuringud ning saadab tulemused ja tervisetõendi otsuse(d) tervise infosüsteemi. Sealt laekuvad andmed automaatselt Maanteeameti liiklusregistrisse.

Tervisedeklaratsiooni on võimalik täita ka paberkandjal, mille täitmiseks vajaliku vormi leiab Riigi Teatajast ja E-tervise Sihtasutuse kodulehelt ning tervisekontrolli teostaja juurest registratuurist.

Tervisetõendit on tervisekontrolli tegijal objektiivsetel põhjustel (nt kui infosüsteemide töö on häiritud) võimalik väljastada ka paberkandjal, kuid hiljem tuleb see siiski digiteerida.

Lisainfo tervisetõendi ja –deklaratsiooni kohta asub E-tervise Sihtasutuse kodulehel e-tervis.ee