Farmakoloog Marandi: ravimi toimet mõjutavad väga paljud muud tegurid

Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

FOTO: Peeter Langovits

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogi ja kliinilise farmakoloogi Toomas Marandi sõnul on patsiendid piisavalt pädevad otsustamaks, kas valida originaal- või koopiaravim. Pigem on probleemiks liiga paljude ravimite kombineerimine.


«Täiesti identsest toimest ei saa rääkida ka samast ravimikarbist võetud tablettide puhul, mida antakse erinevatele inimestele – näiteks vähetõenäoline on kõikidel inimestel saada identne ravimi plasmakontsentratsioon. Ka teised parameetrid erinevad, näiteks soolistel, vanuselistel, geneetilistel, kaasuvatest haigustest ja teistest ravimitest tulenevatel põhjustel,» selgitas Marandi meditsiiniportaalile Med24.

«Küll aga on põhimõtteliselt õige, et sama toimeainesisaldusega ja toime kestusega ravimpreparaadid tuleb lugeda samaväärseteks. Samaväärsuse hinnang põhineb ravimite registreerimise käigus läbitavatel protseduuridel, milles kinnitatakse ravimi vastavus nõuetele ning muuhulgas ka vajaliku toimeaine hulga olemasolu,» möönis ta.

Patsiendi pädevust peab Marandi patsiendile usaldatud toimingute osas piisavaks: «Ilmselt igaüks oskab teha otsuse, kas ta soovib maksta sama tulemuse eest 100 või 200 krooni. Pigem on probleemiks liiga paljude ravimite kombineerimine – kas patsiendile neljanda-viienda-kuuenda-seitsmenda ravimi lisamine raviskeemi on ikka õigustatud ja annab oodatud lisaväärtuse näiteks elukvaliteedi osas? Ehk just niisuguste kombinatsioonide korral hakkab rolli mängima juhuslik valikuprintsiip, et oma rahaliste võimaluste juures toime tulla? Siinkohal on kindlasti oluline roll targal apteekril, kes võiks selliste murede korral olla aktiivne osaline arsti ja patsiendi kommunikatsioonis.»

Kliinilise farmakoloogi sõnul tuleb vahet teha ka sisulisel raviotsusel, mida arst teeb koos patsiendiga, määrates konkreetse sobiva toimeainesisaldusega ravimi. «Kui patsient koos apteekriga valib arsti soovitusele vastava ravimpreparaadi, siis patsiendi ja apteekri koostööd ei saa pidada raviotsuse ekvivalendiks. Samas tuleb meeles pidada, et käsimüügiravimite osas teeb raviotsuse just patsient koos apteekriga,» lisas ta.

Tohtri sõnul on oluline anda patsiendile iga kord kaasa ravimisoovitus: «Kui muutub kas või mõnigi preparaat, ei piisa ainult ennustamissoovituse kirjutamisest karbile, vaid on vajalik kogu raviskeemi uue väljatrüki andmine, näidates nii toimeaine kui ka ravimpreparaadi nimetusi. Nii on ka arsti vastuvõtule minnes kergem toimuvas orienteeruda ning teha vajalikke muudatusi. Ideaalis peaks ka patsient ise oskama loetleda oma raviskeemi kuuluvaid ravimeid ja nende annuseid ning küsima arstilt ravimite määramise põhjendusi.»